31 شهریور 1399
افشين مرادي

افشین مرادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک، نانو اپتیک
تلفن: 08338305010
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک ، دانشگاه رازی ، ایران (1384 - 1388)
    عنوان رساله: تحریکات تجمعی در نانو لوله های کربنی
  • فوق لیسانس فیزیک ، دانشگاه رازی ، ایران (1380 - 1382)
    عنوان پایان‌نامه: تئوری کوانتومی نور در محیط های غیر خطی پاشنده و جاذب
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نانو اپتیک
  • پلاسمونیک
  • پدیده های اساسی پلاسما و امواج
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
افشین مرادی (1398) چگالی انرژی الکتریکی و اتلاف در گرافین: روش مدار معادل مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: 49; 399-403
2
Afshin Moradi (2019) Plasmonic waves of graphene on a conducting substrate JOURNAL OF MODERN OPTICS: 3; 353-357
3
Afshin Moradi (2019) Propagation of electrostatic energy through a quantum plasma CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 2; 173-180
4
5
Afshin Moradi (2018) Electromagnetic energy within an isolated C60 molecule OPTIK: 164; 100-104
6
Afshin Moradi (2018) Energy behaviour of extraordinary waves in magnetized quantum plasmas PHYSICS OF PLASMAS: 25; 052123
7
Afshin Moradi (2017) Theory of energy and power flow of plasmonic waves on single-walled carbon nanotubes JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: 122; 133103
8
Afshin Moradi (2017) Energy density and energy flow of plasmonic waves in bilayer graphene OPTICS COMMUNICATIONS: 304; 135-138
9
10
Afshin Moradi (2017) Damping properties of plasmonic waves on graphene PHYSICS OF PLASMAS: 24;
11
12
Afshin Moradi (2017) Energy density and energy flow of surface waves in a strongly magnetized graphene JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: 123;
13
Afshin Moradi (2017) Electrostatic Surface Waves on Semi-Bounded Quantum Electron-Hole Semiconductor Plasmas COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS: 67;
14
Afshin Moradi (2017) Energy density and energy flow of magnetoplasmonic waves on graphene SOLID STATE COMMUNICATIONS: 253;
15
16
Afshin Moradi (2016) Collective excitations of spherical semiconductor nanoparticles PHYSICA SCRIPTA: 91;
17
Afshin Moradi (2016) Surface polaritons of a metal-insulator-metal curved slab SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: 97;
18
Afshin Moradi (2016) Low-frequency surface waves on semi-bounded magnetized quantum plasma PHYSICS OF PLASMAS: 23;
19
20
21
22
Afshin Moradi (2016) Effective medium theory for a system of C60 molecules PHYSICS OF PLASMAS: 23;
23
24
Afshin Moradi (2016) Quantum nonlocal polarizability of spherical metal nanoparticles INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B: 30;
25
Afshin Moradi (2016) Electrostatic surface waves on a magnetized quantum plasma half-space PHYSICS OF PLASMAS: 23;
26
Afshin Moradi, Hamid Reza Zangeneh, Firoozeh Karimi Moghadam (2015) Effective permittivity of single-walled carbon nanotube composites: Two-fluid model PHYSICS OF PLASMAS: 22;
27
28
Afshin Moradi (2015) Spatial nonlocality in the infrared absorption spectra of polar semiconductor nanospheres SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY: 30;
29
30
31
32
Afshin Moradi (2015) Infrared absorption spectra of a spatially dispersive polar semiconductor nanowire SOLID STATE COMMUNICATIONS: 212;
33
Afshin Moradi (2015) Quantum ion-acoustic wave oscillations in metallic nanowires PHYSICS OF PLASMAS: 22;
34
Afshin Moradi (2015) Maxwell-Garnett effective medium theory: Quantum nonlocal effects PHYSICS OF PLASMAS: 22;
35
Afshin Moradi (2015) Plasmon modes of metallic nanowires including quantum nonlocal effects PHYSICS OF PLASMAS: 22;
36
Afshin Moradi (2015) Quantum Nonlocal Polarizability of Metallic Nanowires Plasmonics: 10;
37
38
39
40
41
Afshin Moradi (2015) surface plasmon oscillations on a quantum plasma half-space PHYSICS OF PLASMAS: 22;
42
Afshin Moradi (2015) Plasmonic waves of random metal-dielectric nanocomposite films Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications: 15;
43
44
Afshin Moradi (2014) Surface plasmon modes of a nanoegg above a substrate JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: 141;
45
Afshin Moradi (2014) Multiple plasmon excitations of C60 dimers JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: 141;
46
Afshin Moradi (2014) Extinction properties of an isolated c60 molecule SOLID STATE COMMUNICATIONS: 192;
47
48
49
Afshin Moradi (2010) Dispersion properties of electrostatic sound wave modes in carbon nanotubes PHYSICS OF PLASMAS: 17; 014504
50
Afshin Moradi (2009) Dust ion-acoustic wave oscillations in single-walled carbon nanotubes PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 42; 43-45
51
Afshin Moradi (2009) Microwave absorption of magnetized hydrogen plasma in carbon nanotubes PHYSICS OF PLASMAS: 16; 113501
52
Afshin Moradi (2009) Plasmon hybridization in metallic nanotubes with a nonconcentric core OPTICS COMMUNICATIONS: 282; 3368-3370
53
Afshin Moradi (2009) Quantum ion-acoustic wave oscillations in C60 molecule PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 41; 1338-1339
54
55
Afshin Moradi, Ali Reza Meidanchi (2009) Magnetostatic modes hybridization in left-handed cylindrical shells PHYSICA SCRIPTA: 79; 045801
56
Afshin Moradi (2008) Electron-ion quantum plasma excitations in single-walled carbon nanotubes JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER: 21; 045303
57
Afshin Moradi (2008) Plasmon hybridization in metallic nanotubes JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS: 69; 2936-2938
58
Afshin Moradi (2008) Electron–hole plasma excitations in single-walled carbon nanotubes PHYSICS LETTERS A: 372; 5614-5616
59
Afshin Moradi (2008) Plasma wave propagation in a pair of carbon nanotubes JETP LETTERS: 88; 795–798
60
61
Afshin Moradi, Heidar Khosravi (2007) Collective excitations in single-walled carbon nanotubes Physical Review X: 76; 113411
62
Heidar Khosravi, Afshin Moradi (2007) Comment on: Electromagnetic wave propagation in single-wall carbon nanotubes PHYSICS LETTERS A: 364; 515-516
مقاله ارائه‌شده
1
افشین مرادی (1398) تئوری محیط مؤثر کامپوزیتی از نانو لوله های کربنی تک دیواره: تقریب شبه استاتیک بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ کرج
2
افشین مرادی (1398) انرژی امواج صوتی-یونی کوانتومی در یک پلاسمای کوانتومی نیمه بی نهایت سی و پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک، Iran¡ تبریز
3
افشین مرادی (1398) کوانتش کانونیک میدان های پلاسمونیکی در گرافن تک لایه سی و پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک، Iran¡ تبریز
4
5
6
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

-