29 مهر 1399
افشين مرادي

افشین مرادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک، نانو اپتیک
تلفن: 08338305010
دانشکده: دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مشخصات پژوهش

عنوان
تئوری محیط مؤثر کامپوزیتی از نانو لوله های کربنی تک دیواره: تقریب شبه استاتیک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تقریب شبه استاتیک، تئوری ماکسول-گارنت، نانو لوله کربنی تک دیواره، تئوری هیدرودینامیک
پژوهشگران افشین مرادی (نفر اول)

چکیده

در این مقاله، با توسعه تئوری ماکسول-گارنت برای تقریب محیط مؤثر مواد کامپوزیتی، تابع دی الکتریک مؤثر کامپوزیتی از نانو لوله های کربنی تک دیواره بدست آمده است. بدین منظور یک نانو لوله کربنی تک دیواره بصورت یک لایه استوانه ای بی نهایت نازک از الکترون های π و σ مدل شده است و تحریکات الکترونی بر روی سطح این لایه بوسیله تئوری هیدرودینامیک دو شاره ای دو بعدی توصیف شده است.