09 آبان 1399
افشين مرادي

افشین مرادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک، نانو اپتیک
تلفن: 08338305010
دانشکده: دانشگاه صنعتی کرمانشاه

مشخصات درس

عنوان اپتیک 2
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس اپتيك 2
(499/68 کیلوبایت)
فصل اول
(633/18 کیلوبایت)
فصل دوم
(1/17 مگابایت)
فصل سوم
(1/44 مگابایت)