07 خرداد 1403

علی اکبر اختری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
یزدان شمس ملکی، علی اکبر اختری (1402) انتخاب مقیاس بهینه مدل سازی فیزیکی شیب ماسه ای خشک توسط مطالعه آزمایشگاهی مهندسی عمران مدرس: 23; 207-219
2
Ali Akbar Akhtari, Omid Seyedashraf (2018) Experimental and Numerical Investigation on Vanes’ Effects on the Flow Characteristics in Sharp 60° Bends KSCE Journal of Civil Engineering: 22; 1484-1495
3
Omid Seyedashraf, Ali Akbar Akhtari (2018) Novel approach for dam break flow modeling using computational intelligence JOURNAL OF HYDROLOGY: 559;
4
Omid Seyedashraf, Abbas Rezaei, Ali Akbar Akhtari (2018) Application of computational intelligence methods for complex two-phase flow pattern recognition Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: 40; 1-12
5
Omid Seyedashraf, Ali Akbar Akhtari (2017) Two‑dimensional numerical modeling of dam‑break fow using a new TVD fnite‑element scheme Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: 39;
6
Omid Seyedashraf, Abbas Rezaei, Ali Akbar Akhtari (2017) Dam break flow solution using artificial neural network OCEAN ENGINEERING: 142; 125-132
7
Ali Akbar Akhtari, Omid Seyedashraf (2017) An Experimental Study of Vanes’ Effects on Water Depth Changes in Strongly Curved Open-Channels ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 42;
8
Omid Seyedashraf, Ali Akbar Akhtari (2016) Flow separation control in open-channel bends JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS: 39;
9
Omid Seyedashraf, Somaye Elyasi, Ali Akbar Akhtari (2015) Flow Structures in Sharply-Curved Open Channel Bends-Numerical Comparison of Two CFD Models international journal of engineering and technology sciences: 3;
10
Reza Karimi, Ali Akbar Akhtari, Omid Seyedashraf (2014) Implementation of the skyline algorithm in finite-element computations of Saint-Venant equations Journal of Applied Research in Water and Wastewater: 1; 61-65
مقاله ارائه‌شده
1
امید سیداشرف، علی اکبر اختری (1395) اثر دیوار میانی غیرمستغرق بر تغییرات سرعت جریان در قوسهای تند کانالهای روباز کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و کنفرانس تخصصی انبوه سازی مسکن و ساختمان استان تهران
2
آرین جوادیان، علی اکبر اختری، امید سیداشرف (1395) شبیه سازی عددی جریان در قوس تند 90 درجه با دیوار میانی و تأثیر آن بر جریان کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
3
حسین مویدی، محمد جمالی مقدم، علی اکبر اختری (1393) مروری بر چالشهای پیش رو در بهسازی زمینهای نرم کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4
امید سیداشرف، علی اکبر اختری، سمیه الیاسی (1392) ارزیابی مدل های مختلف آشفتگی در تحلیل الگوی جریان پیرامون آبشکن قائم دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ایران¡ کرج
5
سمیه الیاسی، علی اکبر اختری، افشین اقبال زاده، امید سیداشرف (1392) کاربرد نرم افزار FLOW-3D در بررسی عددی الگوی جریان در خم تند 90 درجه دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ایران¡ کرج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علی اکبر اختری، محمد بستان (1396) ساخت نمونه آزمایشگاهی میراگر ضربه برای کنترل ضربه قوچ دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
علی اکبر اختری، امید سیداشرف (1395) بررسی اثر دیوار میانی بر جدایی جریان در خم های تند دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
4
مهدی فلاحی، علی اکبر اختری، امید سیداشرف (1394) طرح پژوهشی انجام شده؛ کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!