05 تیر 1403

علی اکبر اختری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نمونه آزمایشگاهی میراگر ضربه برای کنترل ضربه قوچ
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
کنترل ضربه قوچ، تانک ضربه گیر
پژوهشگران علی اکبر اختری (نفر اول)، محمد بستان (همکار)

چکیده

در این تحقیق به بررسی مدل عددی و نتایج آزمایشگاهی برای عملکرد میراگرضربه پرداخته می شود. میراگرضربه یک نوع تانک ضربه گیر ابداعی توسط محققان این تحقیق می باشد. ابتدا میراگرضربه بصورت آزمایشگاهی ساخته می شود. برای ساخت از قطعات فولادی با کیفیت بالا، تراشکاری های دقیق منطبق با نقشه و طراحی های بهینه و همچنین پکینگ آب بند با کیفیت بسیار بالا استفاده شده است. در ادامه معادلات میراگرضربه و خطوط مشخصه برای گره های میانی و مرزی ارایه می شوند. یک ست آپ آزمایشگاهی ساده، شامل پمپ با سرعت ثابت درابتدا، شیر قطع جریان در انتها و میراگرضربه در مسیر خط لوله در نظر گرفته می شود. برای ثبت تغییرات هد با زمان، از ترانسیمیتیر فشار و نرم افزار کامپیوتری استفاده خواهد شد. آزمایشات در دو حالت انجام می شود. در حالت اول شیر میراگرضربه بسته شده و از سیستم خارج می شود. در حالت بعد شیر آن باز شده و جزیی از سیستم خواهد شد. برای وقوع جریان ناماندگار، به ازای دبی های مختلف، شیر قطع، در زمان 011 میلی ثانیه بسته شده و ضربه قوچ در سیستم ایجاد خواهد شد. به ازای دبی اولیه 5 لیتر بر ثانیه، اضافه فشار ناشی از ضربه قوچ 001 متر می باشد. با قرار دادن میراگرضربه در سیستم، این اضافه فشار به مقدار 47 متر تعدیل می یابد. هر آزمایش 5 بار تکرار شده و مقدار متوسط آن بعنوان نتیجه ارایه می شود. آزمایشات به ازای دبی های دیگر نیز انجام می شود. با در نظر گرفتن پارامترهای ست آپ آزمایشگاهی، مدل عددی نیز با دبی های مختلف حل می شود. نتایج حاکی از تطبیق قابل قبول نتایج آزمایشگاهی و عددی می باشند. میراگرضربه نیز، عملکرد مطلوبی در تعدیل اضا فه فشار ناشی از ضربه قوچ در تمام حالات از خود نشان داده است.