05 تیر 1403

علی اکبر اختری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد نرم افزار FLOW-3D در بررسی عددی الگوی جریان در خم تند 90 درجه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
قوس تند 90 درجه ، الگوی جریان ، شبیه سازی عددی ، جریان ثانویه ، FLOW-3D
پژوهشگران سمیه الیاسی (نفر اول)، علی اکبر اختری (نفر دوم)، افشین اقبال زاده (نفر سوم)، امید سیداشرف (نفر چهارم)

چکیده

بدون شک رودخانه یکی از ارکان اساسی شکل گیری تمدن های بشری از دیرباز بوده است و شناخت آن همواره اهمیت فراوانی داشته است. مسیر اغلب رودخانه ها و کانال های مصنوعی در طبیعت توام با پیچیدگی و انحناء است که وجود قوس، باعث پیچیده شدن الگوی جریان در رودخانه ها می گردد. درک هیدرولیک جریان در قوس رودخانه ها ، مطالعه جریان های ثانویه و قدرت آن، توزیع سرعت های طولی و عرضی، آشفتگی جریان و پیچیدگی آن از موارد مهمی است که توجه بسیاری از محققین علم هیدرولیک را بخود جلب نموده است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از نرم افزارFLOW-3D الگوی جریان در قوس تند 90 درجه مورد بررسی قرار گرفته، از مدل آشفتگیRNG K-ε برای حل معادلات ناویراستوکس و از روش VOF برای شبیه سازی سطح آزاد جریان استفاده شده است. بررسی و مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی پروفیل های سرعت طولی در عمق و عرض کانال و سطح آزاد نشان می دهد که این نرم افزار قادر است با خطای قابل قبولی به درستی الگوی جریان را در خم های 90 درجه تند پیش بینی نماید.