28 مهر 1398

بهزاد قنبری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، زیباشهر،خیابان 12 متری،کوچه دهم،پلاک 4،واحد 2
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی ، دانشگاه گیلان ، ایران (1387 - 1391)
    عنوان رساله: روش های تحلیلی برای حل معادلات تابعی
  • فوق لیسانس ریاضی کاربردی ، دانشگاه گیلان ، ایران (1385 - 1387)
    عنوان پایان‌نامه: روش های تکراری برای حل معادلات غیرخطی
  • لیسانس ریاضی محض ، دانشگاه کردستان ، ایران (1381 - 1385)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی
  • حساب دیفرانسیل کسری
  • روش های تحلیلی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Wei Gao, Behzad Ghanbari, Haci Mehmet Baskonus (2019) New numerical simulations for some real world problems with Atangana-Baleanu fractional derivative CHAOS SOLITONS & FRACTALS: 127; 34-43
2
Isa Abdullahi Baba, Behzad Ghanbari (2019) Existence and uniqueness of solution of a fractional order tuberculosis model European Physical Journal Plus: 134; 489
3
4
امین جاجرمی، بهزاد قنبری، دومیترو بالینو (1398) A new and efficient numerical method for the fractional modeling and optimal control of diabetes and tuberculosis co-existence CHAOS: 29; 1-15
5
Behzad Ghanbari, j.f. Gómez-Aguilar (2019) The generalized exponential rational function method for Radhakrishnan-Kundu-Lakshmanan equation with fl-conformable time derivative REVISTA MEXICANA DE FISICA: 65; 503–518
6
Behzad Ghanbari, َAhmet Bekir, Rostam K. Saeed (2019) Oblique optical solutions of mitigating internet bottleneck with quadratic-cubic nonlinearity INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B: 33; 1950224
7
8
9
Behzad Ghanbari, muhammed Osman, Dumitru Baleanu (2019) Generalized exponential rational function method for extended Zakharov–Kuzetsov equation with conformable derivative MODERN PHYSICS LETTERS A: 34; 1950155
10
Behzad Ghanbari, Mustafa Inc, Lavdie Rada (2019) SOLITARY WAVE SOLUTIONS TO THE TZITZEICA TYPE EQUATIONS OBTAINED ´ BY A NEW EFFICIENT APPROACH Journal of Applied Analysis and Computation: 9; 1-22
11
12
بهزاد قنبری، عبداللهی یوسف، مصطفی اینچ، دومیترو بالینو (1397) The new exact solitary wave solutions and stability analysis for the (2 + 1)-dimensional Zakharov–Kuznetsov equation Advances in Difference Equations: 2019; 1-15
13
14
Behzad Ghanbari, Mustafa Inc, Abdullahi Yusuf, Mustafa Bayram (2019) Exact optical solitons of Radhakrishnan{Kundu{Lakshmanan equation with Kerr law nonlinearity MODERN PHYSICS LETTERS B: 2019; 1-14
15
muhammed Osman, Behzad Ghanbari, J. Tenreiro Machado (2019) New complex waves in nonlinear optics based on the complex Ginzburg-Landau equation with Kerr law nonlinearity European Physical Journal Plus: 2019; 20-29
16
Behzad Ghanbari, Nauman Raza (2019) An analytical method for soliton solutions of perturbed Schrödinger’s equation with quadratic-cubic nonlinearity MODERN PHYSICS LETTERS B: 2019-33; 1-17
17
Behzad Ghanbari, j.f. Gómez-Aguilar (2019) Optical soliton solutions of the Ginzburg-Landau equation with conformable conformable derivative and Kerr law nonlinearity REVISTA MEXICANA DE FISICA: 65; 73-81
18
Behzad Ghanbari, Dumitru Baleanu, Maysaa Al Qurashi (2018) New Exact Solutions of the Generalized Benjamin–Bona–Mahony Equation Symmetry-Basel: 11(1); 1-12
19
20
Behzad Ghanbari, j.f. Gómez-Aguilar (2018) Modeling the dynamics of nutrient–phytoplankton–zooplankton system with variable-order fractional derivatives CHAOS SOLITONS & FRACTALS: 116; 114-120
21
Behzad Ghanbari, Abdullahi Yusuf, Mustafa Inc (2018) Dark optical solitons and modulation instability analysis of nonlinear Schrodinger equation with higher order dispersion and cubic-quintic nonlinearity JOURNAL OF COUPLED SYSTEMS AND MULTISCALE DYNAMICS: 6; 217-227
22
مقاله ارائه‌شده
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!