05 تیر 1403
عبدالرضا روشني

عبدالرضا روشنی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه-بزرگره امام خمینی (ره)- دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده فناوری اطلاعات-گروه مهندسی صنایع
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 083-38305002-1154
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی صنایع ، پلی تکنیک جنوا ، ایتالیا (1392 - 1396)
    عنوان رساله: Mathematical formulations and heuristic approaches to optimize some production tasks in manufacturing and remanufacturing systems
بیشتر

علایق پژوهشی

  • برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، مدیریت زنجیره تامین، بهینه سازی، تولید پایدار، لجیستیک معکوس
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Prashant Singh, Junayed Pasha, Amir Khorram-Manesh, Krzysztof Goniewicz, Abdolreza Roshani, Maxim A. Dulebenets (2021) A Holistic Analysis of Train-Vehicle Accidents at Highway-Rail Grade Crossings in Florida Sustainability: 13; 8842
2
Abdolreza Roshani, Massimo Paolucci, ِDavide Giglio, Flavio Tonelli (2021) A hybrid adaptive variable neighbourhood search approach for multi-sided assembly line balancing problem to minimise the cycle time INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH: 59; 3696-3721
3
maryam ghasemi, Abdolreza Roshani, Peshawa Jammal Muhammad Ali, farhad fuladi nia, Ehsan Nazemi, Gholam Hossein Roshani (2021) Design and Construction of Zana Robot for Modeling Human Player in Rock-paper-scissors Game using Multilayer Perceptron, Radial basis Functions and Markov Algorithms ARO-The Scientific Journal of Koya University: 9; 67-77
4
Azadeh Esfandyari, Abdolreza Roshani (2020) Assembly line balancing problem with skilled and unskilled workers: The advantages of considering multi-manned workstations Journal of Industrial and Systems Engineering: 13; 66-77
5
Abdolreza Roshani, ِDavide Giglio (2020) A tabu search algorithm for the cost-oriented multi-manned assembly line balancing problem international journal of industrial engineering and production research: 31; 189-202
6
مریم قاسمی، غلامحسین روشنی، عبدالرضا روشنی (1398) تشخیص الگوی رفتاری انسان در بازی سنگ، کاغذ، قیچی با استفاده از هوش مصنوعی پژوهش های نوین علوم مهندسی: 27; 5-13
7
maryam ghasemi, Gholam Hossein Roshani, Abdolreza Roshani (2020) Detecting of human behavioral pattern in rock, paper, scissors game using artificial intelligence Computational Engineering and Physical Modeling: 3; 21-30
مقاله ارائه‌شده
1
Abdolreza Roshani, Azadeh Esfandyari (2020) Assembly Line Balancing Problem with Skilled and Unskilled Workers: The Advantages of Considering Multi-manned Workstations 16th Iranian International Industrial Engineering Conference, Iran, Tehran
2
Abdolreza Roshani, ِDavide Giglio (2020) A tabu search algorithm for the cost-oriented multi-manned assembly line balancing problem 16th Iranian International Industrial Engineering Conference, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
آزاده اسفندیاری، مهدی فلاحی، عبدالرضا روشنی (1400) ارائه یک نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری برای بالانس خطوط مونتاژ با ایستگاه های چند اپراتوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
1
سیروس همتی، مریم قاسمی، غلامحسین روشنی، عبدالرضا روشنی (1399) پیش بینی بازی سنگ، کاغذ، قیچی با استفاده از الگوریتمهای هوشمند
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی کرمانشاه (1398 - ادامه دارد)
  • محقق پسا دکتری (دانشگاه جنوا-ایتالیا) (1395 - 1396)
بیشتر