01 مرداد 1403
عبدالرضا روشني

عبدالرضا روشنی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه-بزرگره امام خمینی (ره)- دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده فناوری اطلاعات-گروه مهندسی صنایع
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 083-38305002-1154
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات درس

عنوان تحقیق در عملیات 1
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

فصل اول-كاربرد برنامه ريزي خطي
(743/36 کیلوبایت)
روش حل ترسيمي
(735/53 کیلوبایت)