30 فروردین 1403
عبدالرضا روشني

عبدالرضا روشنی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه-بزرگره امام خمینی (ره)- دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده فناوری اطلاعات-گروه مهندسی صنایع
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 083-38305002-1154
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات درس

عنوان تحلیل سیستم ها
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(426/5 کیلوبایت)
نمودارهاي علي-حلقوي
(1/25 مگابایت)