بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین آمار ESI از مقالات داغ ...

آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

چهارشنبه / 23 اسفند 1402

طبق گزارش 15 مارس 2024 پایگاه ESI تعداد مقالات Highly Cited Paper و Top Paper  دانشگاه صنعتی کرمانشاه هر کدام 53عنوان گزارش گردید، که از هر نوع 19 مقاله در زمینه مهندسی می باشد.
بایگانی خبرها