بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین آمار ESI از مقالات داغ ...

آخرین آمار ESI از مقالات داغ و پر استناد دانشگاه

شنبه / 23 اردیبهشت 1402

طبق گزارش 11 می 2023 پایگاه ESI تعداد مقالات Highly Cited Paper ،Top Paper  دانشگاه صنعتی کرمانشاه هر کدام 52 عنوان گزارش گردید. از 52 مقاله Top Paper و همچنین 52 مقاله پراستناد اعلام شده 19مقاله در زمینه مهندسی می باشد.
بایگانی خبرها