10 مهر 1402
حسن زيباسخن

حسن زیباسخن

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mehdi Izadpanah, Hassan Zibasokhan, Panayiotis C. Roussis, Panagiotis G Asteris (2023) Pure-bending yielding dissipater for the seismic retrofitting of reinforced concrete buildings with soft-story irregularity Structures: 55; 933-950
2
Farhad Behnamfar, Saeid Arman, Hassan Zibasokhan (2022) Steel rings as seismic fuses for enhancing ductility of cross braced frames Earthquake Engineering and Engineering Vibration: 21; 1103-1117
3
Hassan Zibasokhan, Farhad Behnamfar, Mojtaba Azhari (2019) Experimental study of a new pure bending yielding dissipater Bulletin of Earthquake Engineering: 17; 4389-4410
4
Hassan Zibasokhan, Farhad Behnamfar, Kiachehr Behfarnia (2016) The new proposed details for moment resisting connections of steel beam to continuous concrete column ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING: 19; 156-169
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
پانایوتیس روسیس، پاناگیوتیس آستریس، حسن زیباسخن، امید رشیدیان، مهدی ایزدپناه (1402) بهسازی ساختمان های دارای طبقه ی نرم با استفاده از میراگر جاری شونده با رفتار خمشی خالص دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
محمد اشرفی، امید رشیدیان، حسن زیباسخن (1402) انجام مطالعات اولیه و طراحی کف صلب و ستاپ های آزمایشگاهی کارگاه عمران سوله آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
1
2
حسن زیباسخن، فرهاد بهنام فر، کیاچهر بهفرنیا، مجتبی ازهری (1390) ارائه و بررسی اتصالات مختلط تیر فولادی و ستون بتنی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!