07 خرداد 1403

سجاد حیاتی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Javadian, Sajad Hayati, Vahid Ghasemi (2023) An intelligent signboard to assign the speed limit on ways using ANN CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE: 35; 1-18
2
Mahmood Heshmati, Sajad Hayati, Saeed Javanmiri, Mohammad Javadian (2021) Artificial Intelligence Method for Predicting Mechanical Properties of Sand/Glass Reinforced Polymer: a New Model Mechanics of Advanced Composite Structures: 8; 245-268
3
Peyman Moradi, Sajad Hayati, tahere ghahri zade (2020) Modeling and optimization of lead and cobalt biosorption from water with Rafsanjan pistachio shell, using experiment based models of ANN and GP, and the grey wolf optimizer CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS: 202; 1-9
4
Hamed Biglari, Masoud Golmohammadi, Sajad Hayati, Siroos Hemmati (2020) Vibration reduction of a flexible robot link using a frictional damper JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL: 27; 985–997
5
Hossein Moayedi, Sajad Hayati (2019) Artificial intelligence design charts for predicting friction capacity of driven pile in clay NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS: 31; 7429-7445
6
Seyed Mohammad Reza Khalili, Reza Eslami-Farsani, Ali Asghar Jaferzadeh Khoramabadian, Sajad Hayati (2019) Investigation of Tensile Characteristics of an Epoxy Matrix Composite with Uni-Directional and Hybrid Tissue Natural Hemp Fibers Mechanics of Advanced Composite Structures: 6; 181 - 190
7
Seyed Kamal Jalali, Mohammad Javad Beigrezaee, Sajad Hayati (2019) How does porosity affect the free vibration of single-layered graphene sheets SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: 128; 221-242
8
Sajad Hayati, Mohammad Hajaliakbari, Yalda Rajabi, Sajad Rasaee (2018) Chatter reduction in slender boring bar via a tunable holder with variable mass and stiffness PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE: 232; 2098–2108
9
Sajad Rasaee, AmirHossein Mirzaei, Davood Almasi, Sajad Hayati (2018) A Comprehensive Study of Parameters Effect on Mechanical Properties of Butt Friction Stir Welding in Aluminium 5083 and Copper TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS: 71; 1553-1561
10
Hossein Moayedi, Sajad Hayati (2018) Applicability of a CPT-Based Neural Network Solution in Predicting Load-Settlement Responses of Bored Pile International Journal of Geomechanics: 18; 06018009-...
11
Hossein Moayedi, Sajad Hayati (2018) Modelling and optimization of ultimate bearing capacity of strip footing near a slope by soft computing methods APPLIED SOFT COMPUTING: 66; 208-219
مقاله ارائه‌شده
1
Mohammad Pakray, Sajad Hayati (2019) Seismic vibration reduction of a multistory building via optimized tuned mass dampers 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2019, ICAME 2019, Turkey, Istanbul
2
محمد جوادیان، وحید قاسمی، سجاد حیاتی (1397) طراحی تابلو هوشمند اعلام حداکثر سرعت مجاز بزرگراه ها با استفاده از منطق فازی دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، ایران¡ اهواز
3
وحید قاسمی، محمد جوادیان، سجاد حیاتی (1397) قطعه بندی جریان داده حسگرها در محیط های هوشمند فراگیر چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات، ایران¡ کرج
4
سجاد حیاتی، سعید حیدری، نازنین مردانی، سجاد رسائی (1395) بررسی تحلیلی اثر حضور سیال روی پایداری ارتعاشی فرآیند سوراخکاری سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، ایران¡ بندرعباس
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سجاد حیاتی، طاهره قهری زاده، پیمان مرادی (1399) کاربرد پسته اصلاح شده به منظور حذف سرب از پساب صنعتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
سجاد حیاتی، وحید قاسمی، مهدی خزائی، محمد جوادیان (1398) طراحی و ساخت سیستم هوشمند اعلام سرعت مجاز در بزرگراهها بر اساس وضعیت جوی و ساعات شبانه روز، با استفاده از منطق فازی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
4
پایان‌نامه
1
2
3
فاطمه ملکی، احمد جلیلیان، سجاد حیاتی (1402) بهینه سازی تقویت نانومیله آلومینیومی با الیاف آلومینیوم اکسید
4
5
6
شعیب خانمحمدی، سیدمحمدرضا رفائی، سجاد حیاتی، سید کمال جلالی (1400) تحلیل رفتار خمشی نانو صفحات متخلخل به روش دینامیک مولکولی
7
8
شعیب خانمحمدی، عرفان محمدی، سجاد رسائی، سجاد حیاتی (1399) عیب یابی پمپ های در حال کار با استفاده از پایش وضعیت و الگوریتم های هوش مصنوعی
9
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!