28 مهر 1398
سيد ابوالفضل موسوي زاده

سید ابوالفضل موسوی زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / تفسیر وعلوم قرآنی
تلفن: 09196635761
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
1
سید ابوالفضل موسوی زاده، حدیث دارابی (1397) «راه های کنترل و درمان آسیب های اجتماعی با تکیه بر تعالیم پیامبر (ص) و امام علی (ع)» نخستین همایش مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام، ایران، تهران
2
سید ابوالفضل موسوی زاده، حدیث دارابی (1397) «تعالیم نبوی و علوی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی» نخستین همایش مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
سید ابوالفضل موسوی زاده (1397) نقش عقل در تفسیر قرآن شابک:978-600-96084-7-8
2
سید ابوالفضل موسوی زاده (1396) کرامت زن در قرآن کریم شابک:978-600-96084-6-1
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

سيدابوالفضل موسوي زاده