23 تیر 1399
سيد ابوالفضل موسوي زاده

سید ابوالفضل موسوی زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / تفسیر وعلوم قرآنی
تلفن: 09196635761
دانشکده: دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Seyed Abolfazl Mousavizadeh (2019) A critical review of the interpretation of Ash'ari and Ibn Taymiyyah from the verse "Eli Paste Nazar". DILEMAS CONTEMPORANEOS-EDUCACION POLITICA Y VALORES: VI; 1-16
2
مقاله ارائه‌شده
1
سید ابوالفضل موسوی زاده، حدیث دارابی (1397) «راه های کنترل و درمان آسیب های اجتماعی با تکیه بر تعالیم پیامبر (ص) و امام علی (ع)» نخستین همایش مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام، ایران¡ تهران
2
سید ابوالفضل موسوی زاده، حدیث دارابی (1397) «تعالیم نبوی و علوی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی» نخستین همایش مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام، ایران¡ تهران
3
حدیث دارابی، سید ابوالفضل موسوی زاده (1397) رواج پوچ گرایی وبازیابی معنای زندگی از طریق تعالیم قرآنی اولین همایش ملی علمی-پژوهشی معنای زندگی در گستره علم ودین، ایران¡ ارومیه
4
سید ابوالفضل موسوی زاده، محدثه نظری (1397) رابطه بحران پوچ گرایی با معنای زندگی در دنیای مدرن اولین همایش ملی علمی-پژوهشی معنای زندگی در گستره علم ودین، ایران¡ ارومیه
5
سید ابوالفضل موسوی زاده، ژاله مرادی (1397) ازخود بیگانگی ورابطه آن با خود شناسی اولین همایش ملی علمی-پژوهشی معنای زندگی در گستره علم ودین، ایران¡ ارومیه
6
فاطمه احمدی، سید ابوالفضل موسوی زاده (1396) بررسی پیآمدهای اخلاق زیست شناسی تکاملی وژنتیک در آراء داوکینز اولین کنگره بین المللی اخلاق در علوم وفنآوری، ایران¡ تهران
7
سید ابوالفضل موسوی زاده (1396) نقش عقل در تفسیر قرآن اولین کنگره بین المللی قرآن وعلوم انسانی، ایران¡ قم
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
سید ابوالفضل موسوی زاده (1397) نقش عقل در تفسیر قرآن شابک:978-600-96084-7-8
2
سید ابوالفضل موسوی زاده (1396) کرامت زن در قرآن کریم شابک:978-600-96084-6-1
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

سيدابوالفضل موسوي زاده