07 خرداد 1403
سيد ابوالفضل موسوي زاده

سید ابوالفضل موسوی زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / تفسیر وعلوم قرآنی
تلفن: 09196635761
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید ابوالفضل موسوی زاده، عبدالله غلامی، پریوش باباخانی (1402) مبانی و مستندات قرآنی اصول اخلاقی یانیه گام دوم انقلاب فصلنامه سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی: 2; 119-136
2
سید ابوالفضل موسوی زاده (1402) تبیین مولفههای وعده نصرت الهی در قرآن مبتنی بر جهاد تبیین مقام معظم رهبری فصلنامه سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی: 2; 47-61
3
سید ابوالفضل موسوی زاده، اسماعیل قاسمی، محمدرضا موسوی (1402) بررسی نقش و جایگاه آموزش و پروش در گفتمان سازی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی پژوهش های انقلاب اسلامی: 12; 20
4
طلعت ده پهلوان، سید ابوالفضل موسوی زاده (1402) ه( واکاوی رویکردها و موضعگیریهای امام خمینی در مورد تقابل استقالل ایرانو استعمار غرب )با تکیه بر اسناد سال 1343ش( جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی: 4; 269-290
5
عباسعلی طالی، سید ابوالفضل موسوی زاده (1401) بررسی تاثیر جنگ نرم بر امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات قدرت نرم: 4; 141-160
6
سید ابوالفضل موسوی زاده (1401) معرفی الگوهای مدیریت اسلامی در عصر پیشرفت براساس آیات قرآن فصلنامه سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی: 1; 25-41
7
سید ابوالفضل موسوی زاده، فاطمه احمدی (1400) دراسة ونقد نظریة التطور فی تفسیر المیزان آفاق الحضارة الاسلامیة: 24; 313-340
8
Seyed Abolfazl Mousavizadeh (2019) A critical review of the interpretation of Ash'ari and Ibn Taymiyyah from the verse "Eli Paste Nazar". DILEMAS CONTEMPORANEOS-EDUCACION POLITICA Y VALORES: VI; 1-16
9
مقاله ارائه‌شده
1
سید ابوالفضل موسوی زاده، عاطفه خالوندی (1402) "بررسی سیره وشخصیت بانو مجتهده امین اصفهانی" اولین همایش ملی جایگاه زن در فرهنگ وسبک زندگی ایرانی-اسلامی، ایران¡ اهواز
2
سید ابوالفضل موسوی زاده (1402) "بررسی نقش موثر زنان در تاریخ اسلامی" اولین همایش ملی جایگاه زن در فرهنگ وسبک زندگی ایرانی-اسلامی، ایران¡ اهواز
3
سید ابوالفضل موسوی زاده (1400) بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باب نظریه تکامل با تکیه بر تفسیر المیزان دومین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن وانگاره های علوم زیستی، ایران¡ ساری
4
سید ابوالفضل موسوی زاده (1399) بررسی کرامت واحیای حقوق زنان توسط امام خمینی (ره) (با تأکید برآیات قرآن) دومین همایش بین المللی قرآن در سیره واندیشه امام خمینی (ره )، ایران¡ تهران
5
سید ابوالفضل موسوی زاده (1399) مصادیق و ابعاد امنیت در کلام وحیانی و علوی یازدهمین همایش ملی سیره علوی، ایران¡ خرم آباد
6
سید ابوالفضل موسوی زاده (1399) جایگاه ممتاز حضرت علی (ع)در آیه ولایت یازدهمین همایش ملی سیره علوی، ایران¡ خرم آباد
7
سید ابوالفضل موسوی زاده، ماندانا مهدی زاده (1397) نقش سیاسی نظام سلطه در پیدایش گروه تکفیری داعش دومین همایش ملی بررسی جریانهای سلفی-تکفیری، ایران¡ بروجرد
8
سید ابوالفضل موسوی زاده، لیلا حیدری (1397) بررسی مبانی فکری داعش در ترورهای اخیر ایران( حرم امام خمینی(ره) و مجلس شورای اسلامی) دومین همایش ملی بررسی جریانهای سلفی-تکفیری، ایران¡ بروجرد
9
سید ابوالفضل موسوی زاده، ژاله مرادی (1397) از خود بیگانگی ورابطه آن با خودشناسی اولین همایش ملی علمی-پژوهشی معنای زندگی در گستره علم ودین، ایران¡ ارومیه
10
سید ابوالفضل موسوی زاده، ژاله مرادی (1397) ازخود بیگانگی ورابطه آن با خود شناسی اولین همایش ملی علمی-پژوهشی معنای زندگی در گستره علم ودین، ایران¡ ارومیه
11
حدیث دارابی، سید ابوالفضل موسوی زاده (1397) رواج پوچ گرایی وبازیابی معنای زندگی از طریق تعالیم قرآنی اولین همایش ملی علمی-پژوهشی معنای زندگی در گستره علم ودین، ایران¡ ارومیه
12
حدیث دارابی، سید ابوالفضل موسوی زاده (1397) آموزه های قرآنی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معنابخشی به زندگی اولین همایش ملی علمی-پژوهشی معنای زندگی در گستره علم ودین، ایران¡ ارومیه
13
سید ابوالفضل موسوی زاده، محدثه نظری (1397) رابطه بحران پوچ گرایی با معنای زندگی در دنیای مدرن اولین همایش ملی علمی-پژوهشی معنای زندگی در گستره علم ودین، ایران¡ ارومیه
14
سید ابوالفضل موسوی زاده (1397) بررسی ادله واثبات دعوا در قرآن ونهج البلاغه دومین همایش ملی قرآن وحقوق، ایران¡ بروجرد
15
سید ابوالفضل موسوی زاده، گیسیا صفری (1397) بررسی وتحلیل موانع استکبار ستیزی وراهکارهای آن یازدهمین همایشبین المللی پژوهش های قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم، ایران¡ قم
16
سید ابوالفضل موسوی زاده (1396) نقد و بررسی رویکرد مغایر علما و دانشمندان مسلمان با نهضت عاشوراء چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت وعلوم انسانی، ایران¡ تهران
17
فاطمه احمدی، سید ابوالفضل موسوی زاده (1396) بررسی پیآمدهای اخلاق زیست شناسی تکاملی وژنتیک در آراء داوکینز اولین کنگره بین المللی اخلاق در علوم وفنآوری، ایران¡ تهران
18
سید ابوالفضل موسوی زاده (1396) نقش عقل در تفسیر قرآن اولین کنگره بین المللی قرآن وعلوم انسانی، ایران¡ قم
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
سید ابوالفضل موسوی زاده (1400) مبانی فلسفه دین شابک:isbn:978-622-6967-38-9
2
سید ابوالفضل موسوی زاده (1397) نقش عقل در تفسیر قرآن شابک:978-600-96084-7-8
3
سید ابوالفضل موسوی زاده (1396) کرامت زن در قرآن کریم شابک:978-600-96084-6-1
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

سيدابوالفضل موسوي زاده