29 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی شیمی ، صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، ایران (1387 - 1392)
  عنوان رساله: ساخت و بهینه سازی کاتالیست بر مبنای زئولیت ZSM-5 و ارائه مدل سینتیکی واکنش تبدیل متانول به بنزین (MTG)
 • فوق لیسانس مهندسی شیمی ، صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: مدل سازی و کاربرد راکتورهای با جریان های برخوردی (impinging) در واکنش های غیرکاتالیستی جامد-مایع
 • لیسانس مهندسی شیمی ، رازی ، ایران (1377 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: شبیه سازی برج ها در صنایع شیمیایی توسط نرم افزار Aspen Plus
بیشتر

علایق پژوهشی

 • کاتالیست
 • جاذب ها و مولکولارسیوها
 • فرایندهای نفت و گاز
 • جداسازی گازها
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
َArmin Zahmatkesh Ardeh, Sohrab Fathi, Farzin Zokaee Ashtiani, Amir Fouladitajar (2024) Kinetic modeling of a Claus reaction furnace and waste heat boiler: Effects of H2S/CO2 and H2S/H2O ratio on the production of hazardous gases in an industrial sulfur recovery unit SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY: 338; 126173-...
2
maryam karami pur, Sohrab Fathi, meysam safari (2023) Removal of phenol from aqueous solution using MOF/GO: Synthesis, characteristic, adsorption performance and mechanism INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY: 103; 3853-3864
3
4
Mohsen Khooshechin, Akbar Mohammadidoust, Sohrab Fathi (2023) Experimental Investigation of Stabilizers of Nanofluid in the Pool Boiling Process HEAT TRANSFER ENGINEERING: 44; 442-460
5
zeynab bahraee, Sohrab Fathi, meysam safari (2023) Facile synthesis of Fe3O4@TMU-12 (Co-based magnetic MOF) for extraction of diazinon and chlorpyrifos from the environmental water samples Environmental Progress & Sustainable Energy: 42; e13971
6
محسن خوشه چین، سهراب فتحی، فرهاد سلیمی، اکبر محمدی دوست (1401) بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت برپایداری نانوذرات مس اکسید درفرآیند جوشش استخری پژوهش نفت: 32; 91-112
7
Mohsen Khooshechin, Sohrab Fathi, Akbar Mohammadidoust, Farhad Salimi, Saeed Ovaysi (2022) Experimental study of the effects of horizontal and vertical roughnesses of heater surface on bubble dynamic and heat transfer coefficient in pool boiling HEAT AND MASS TRANSFER: 58; 1319-1338
8
Mohsen Khooshechin, Sohrab Fathi, Farhad Salimi, Saeed Ovaysi (2022) Investigation of effects of heater tube angle on the pool boiling heat transfer coefficient IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION: 41; 957-970
9
10
samira jokar, Babak Aghel, Sohrab Fathi, Mehdi Karimi (2021) Removal of dissolved oxygen from industrial raw water in a microchannel Environmental Technology & Innovation: 23; 101672-...
11
Samira Ghotbinasab, Mohsen Khooshechin, Akbar Mohammadidoust, Masoud Rafiee, Farhad Salimi, Sohrab Fathi (2021) Comparing the heat transfer coefficient of copper sulfate and isopropanol solutions in the pool boiling process: Bubble dynamic and ultrasonic intensification CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE: 237; 116589-...
12
Mohsen Khooshechin, Sohrab Fathi, Farhad Salimi, Saeed Ovaysi (2020) The influence of surfactant and ultrasonic processing on improvement of stability and heat transfer coefficient of CuO nanoparticles in the pool boiling INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER: 154; 119783-...
13
Sohrab Fathi, samane asgari (2020) Improving SAPO-34 performance for CO 2 /CH 4 separation and optimization of adsorption conditions using central composite design SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY: 55; 1260-1276
14
محسن خوشه چین، سعید اویسی، سهراب فتحی (1398) بررسی اثرهای زبری سطح انتقال حرارت در جوشش استخری در محلول استون- ایزوپروپانول مجله مهندسی شیمی ایران: 18; 46-60
15
Sohrab Fathi, Abbas Rezaei, Majid Mohadesi, mona nazari (2019) PSO-ANFIS and ANN Modeling of Propane/Propylene Separation using Cu-BTC Adsorbent journal of chemical and petroleum engineering: 53; 191-201
16
Nemat Alimohammadi, Sohrab Fathi (2019) Selective benzene reduction from gasoline using catalytic hydrogenation reactions over zeolite Pd/13X Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis: 128; 949-964
17
سهراب فتحی، سامانه عسگری، نگین قائمی، شهرام شریف نیا (1397) اصلاح جاذب SAPO-34 برای جداسازی CO2 از گاز طبیعی در فشار پایین: بررسی اثر اسیدیته، تبادل یون و نسبت Si/Al شیمی و مهندسی شیمی ایران: 37; 121-133
18
Neda HafezKhiabania, Sohrab Fathi, Babak Shokri (2016) Improving Plasma Regeneration Conditions of Pt–Sn/Al2O3 in Naphtha Catalytic Reforming Process Using Atmospheric DBD Plasma System PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING: 36;
19
سهراب فتحی، ندا حافظ خیابانی، بابک شکوری (1394) بررسی تأثیر پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک بر روی احیای کاتالیست فرایند ریفورمینگ نفتا فرآیند نو: 10;
20
سهراب فتحی، مرتضی سهرابی، کاووس فلامکی (1394) بهینه سازی و اصلاح کاتالیست H-ZSM-5 توسط Na2CO3 جهت تبدیل متانول به بنزین فرآیند نو: 10;
21
Neda HafezKhiabania, Sohrab Fathi, Babak Shokri, Seyed Iman Hosseinid (2015) A novel method for decoking of Pt-Sn/Al2O3 in the naphtha reforming process using RF and pin-to-plate DBD plasma systems Applied Catalysis A:General: 493;
مقاله ارائه‌شده
1
َArmin Zahmatkesh Ardeh, Sohrab Fathi, Farzin Zokaee Ashtiani (2023) The effects of acid gas humidity on Claus reaction furnace efficiency and sulfur compounds emissions 12th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, Iran, Tehran
2
سهراب فتحی، محمد حیدری (1402) کاهش بنزن موجود در بنزین توسط کاتالیست دو فلزی نیکل-کبالت بر پایه گاما آلومینا هشتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، ایران، بابل
3
فرناز زندی، سهراب فتحی (1400) جداسازی دی اکسیدکربن از متان توسط جاذب اصلاح شده زئولیتی 13X-hp توسط آمین MDEA هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران، مشهد
4
محیا نظری، سهراب فتحی (1400) جداسازی هیدروژن از مخلوط متان-هیدروژن توسط جاذب های زئولیتی جامد اصلاح شده با کربن فعال هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران، مشهد
5
سهراب فتحی، حامد بیوس، محمدرضا اله یاری (1397) کاهش بنزن موجود در بنزین توسط هیدروژناسیون کاتالیست های بر پایه گاما-آلومینا شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران، تهران
6
سهراب فتحی، محمدرضا اله یاری، حامد بیوس (1397) هیدروژناسیون بنزن موجود در بنزین به کمک کاتالیست های با پایه زئولیت ZSM-5 شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران، تهران
7
Sohrab Fathi, zeynab bahraee, meysam safari, Roozbeh Mehdiabadi (2018) Preconcentration of Diazinon using Magnetic Framework Composite as Magnetic Solid-phase Extraction Adsorbent The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018), Iran, Isfahan
8
Sohrab Fathi, sasan sahraee (2018) CFD Simulation of Adsorption Process of Rhodamine B using Graphene The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018), Iran, Isfahan
9
سامانه عسگری، سهراب فتحی (1396) تعیین شرایط بهینه جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی با استفاده از روش نقطه مرکزی طراحی آزمایشات کنفرانس ملی پژوهش های نویین در شیمی و مهندسی شیمی
10
احسان امیری، سهراب فتحی (1396) حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی با استفاده از نانو جاذب های مغناطیسی کنفرانس ملی پژوهش های نویین در شیمی و مهندسی شیمی
11
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
حامد رشیدی، محسن بارانی، سهراب فتحی، میثم صفری (1400) بررسی چارچوب های فلزی-آلی متخلخل بر پایه روی به عنوان حامل برای انتقال دارو
3
آرمین زحمتکش ارده، فرزین ذکایی آشتیانی، امیر فولادی تجر، سهراب فتحی (1400) مدل سازی و شبیه سازی فرایند واحد کلاوس با تمرکز بر اثر تغییر ترکیب خوراک ورودی بر عملکرد راکتورهای واحد
4
5
6
7
8
حامد رشیدی، سمیرا جوکار، بابک عاقل، سهراب فتحی (1398) حذف اکسیژن محلول از آب خام صنعتی با کمک تجهیزات میکروفلوئیدیک
9
کتاب
1
سهراب فتحی (1394) مبانی پیل سوختی شابک:978-600-5464-55-9
2
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • سامانه عسگري
  نام و نام خانوادگی: سامانه عسگری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه: تعیین شرایط بهینه در اصلاح جاذب SAPO-34 جهت جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی
 • غزل پورقاضي
  نام و نام خانوادگی: غزل پورقاضی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه: حذف مرکاپتان از گاز طبیعی به وسیله جاذب 13x
 • زينب بحرائي
  نام و نام خانوادگی: زینب بحرائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه: حذف ترکیبات گوگردی از پساب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اصلاح یافته
 • منا نظري
  نام و نام خانوادگی: منا نظری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه: جداسازی پروپان و پروپیلن با استفاده از جاذب های جامد زئولیتی اصلاح شده
 • مريم كرمي پور
  نام و نام خانوادگی: مریم کرمی پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه: حذف ترکیبات آروماتیکی از پساب با استفاده از چارچوب های آلی - فلزی (MOF) اصلاح شده TMU-12
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (1397 - 1401)
 • مدیر گروه مهندسی شیمی (1395 - 1397)
بیشتر