01 مرداد 1403
قباد سعادت كيا

قباد سعادت کیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه های تصادفی بزرگترین و کوچکترین آماره های کرانگین متشکل از متغیرهای نرخ خطر متناسب تحت مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن، ترتیب نرخ خطر، ترتیب نرخ خطر معکوس، ترتیب تصادفی معمولی، آماره های مرتب کرانگین
پژوهشگران قباد سعادت کیا (نفر اول)، عابدین حیدری (نفر دوم)، علی اکبر حسین زاده (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، به مقایسه های تصادفی بزرگترین و کوچکترین آماره های مرتب متشکل از متغیرهای تصادفی وابسته نرخ خطر متناسب تحت مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن پرداخته می شود. شرایط لازم برای برقراری ترتیب نرخ خطر، ترتیب نرخ خطر معکوس و ترتیب تصادفی معمولی بین بزرگترین و کوچکترین آماره های مرتب متشکل از ‏این متغیرهای تصادفی اثبات شده است. همچنین چندین مثال برای درک بیشتر قضایا ارائه شده است.