01 مرداد 1403
قباد سعادت كيا

قباد سعادت کیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آمار ، شهید بهشتی ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: مقایسه های تصادفی ادعاهای دو سبد داشتمان و کاربردهای آن در بیمه
  • فوق لیسانس آمار ، رازی کرمانشاه ، ایران (1386 - 1388)
    عنوان پایان‌نامه: انتخاب مدل براساس معیار کولبک-لبیلر زمانیکه k مدل غیرآشیانی وجود دارد
بیشتر

علایق پژوهشی

  • ترتیب های تصادفی
  • استنباط آماری
  • نظریه قابلیت اعتماد
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ghobad Saadatkia, Kiomars Motarjem, Ali Akbar ‎Hosseinzadeh (2024) Orderings of Extreme Order Statistics with Archimedean Copula and Powered Gompertz Random Variables journal of the iranian statistical society: 21; 197-216
2
Narayanaswamy Balakrishnan, Ghobad Saadatkia, Mohammad Mehrpooya (2023) Stochastic Comparisons of Largest-Order Statistics and Ranges from Marshall–Olkin Bivariate Exponential and Independent Exponential Variables Symmetry-Basel: 15; 1-14
3
Narayanaswamy Balakrishnan, Ghobad Saadatkia, Ali Akbar ‎Hosseinzadeh, Mostafa Sattari (2023) Optimal Grouping of Dependent Components in Parallel-Series and Series-Parallel Systems with Independent Subsystems Equipped with Starting Devices Mathematics: 11; -
4
Abedin Haidari, Mostafa Sattari, Ghobad Saadatkia, Narayanaswamy Balakrishnan (2023) MRL ordering of largest order statistics from heterogeneous scale variables STATISTICS: 57; 354-374
5
Abedin Haidari, Mostafa Sattari, Ghobad Saadatkia (2023) Mean residual life order among largest order statistics arising from resilience-scale models with reduced scale parameters PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES: 37; 72-85
مقاله ارائه‌شده
1
Ali Akbar ‎Hosseinzadeh, Abedin Haidari, Ghobad Saadatkia (2023) MRL Order of Largest Order Statistics from Bivariate Pareto Variables 14th Seminar on Probability and Stochastic Processes, Iran, Rafsanjan Kerman
2
Abedin Haidari, Mohammad Mehrpooya, Ghobad Saadatkia (2023) Characterization Ordering Results for Sample Ranges from Bivariate Pareto Variables 14th Seminar on Probability and Stochastic Processes, Iran, Rafsanjan Kerman
3
Abed Hossein Panahi, Habib Jafari, Ghobad Saadatkia (2023) Stochastic Comparisons of Parallel Systems under Random Shocks 14th Seminar on Probability and Stochastic Processes, Iran, Rafsanjan Kerman
4
قباد سعادت کیا، عابدین حیدری، علی اکبر حسین زاده (1401) مقایسه های تصادفی بزرگترین و کوچکترین آماره های کرانگین متشکل از متغیرهای نرخ خطر متناسب تحت مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن شانزدهمین کنفرانس آمار ایران، ایران، مازندران Mazandaran
5
Abedin Haidari, Ghobad Saadatkia, Mostafa Sattari (2022) Orderings of Finite Mixture Models with Proportional Reversed Hazard Rate and Proportional Hazard Rate Distributed Components 16 th Iranian Statistics Conference, Iran, Mazandaran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
قباد سعادت کیا، رضا مومنی، سید مرتضی محمدی (1402) مبانی جبر ماتریس برای آمار با نرم افزار R شابک:978-622-94492-7-1
2
قباد سعادت کیا، کیومرث مترجم، عابدین حیدری (1402) مقدمه ای بر آمار بیزی:اصول، روش ها و کاربردها شابک:978-622-94974-2-5
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
Ghobad Saadatkia (2023) MRL Order of Largest Order Statistics from Bivariate ‎Exponential‎ Variables دانشگاه رفسنجان کرمان
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!