07 خرداد 1403
سجاد رسائي

سجاد رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تحلیلی اثر حضور سیال روی پایداری ارتعاشی فرآیند سوراخکاری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مته ، مدل دینامیکی، سیال ، سیال سوراخکاری، پایداری مته
پژوهشگران سجاد حیاتی (نفر اول)، سعید حیدری (نفر دوم)، نازنین مردانی (نفر سوم)، سجاد رسائی (نفر چهارم)

چکیده

در این مقاله اثر حضور سیال روی پایداری دینامیکی فرایند سوراخکاری بررسی می شود. ابتدا دینامیک فرایند سوراخکاری بصورت یک مدل ریاضی استخراج شده و شبیه سازی انجام می شود. شبیه سازی گفته شده با توجه به دامنه ارتعاشات عرضی، طولی و پیچشی در حوزه زمان حدود پایداری فرایند سوراخکاری را در وضعیت معمول را نشان می دهد. پس از شبیه سازی فرایند سوراخکاری نوبت به مدلسازی سیال استفاده شده در فرایند سوراخکاری می رسد. دومدل با هم ادغام شده و مجددا عملیات شبیه سازی انجام می شود. نتایج شبیه سازی انجام شده در حالت های با سیال و بدون سیال را بدست می آوریم. در شبیه سازی انجام شده حدود پایداری مجدد استخراج شده و با مقایسه حدود پایداری جدید می توان تاثیر حضور سیال در فرایند را نشان داد. نتایج نشان دهنده کاهش پایداری ارتعاشی فرآیند در حضور سیال می باشند. در مورد ارتعاشات عرضی مته که به عنوان عامل تعیین کننده پایداری در فرآیند سوراخکاری می باشند کاهش پایداری بیشتر به چشم می خورد. بدیهی است که مدل سازی انجام شده به دلیل پیچیدگی های هندسه فرایند دارای فرضیات ساده کننده ی بسیاری می باشد که دقت کار را تحت الشعاع قرار می دهند.