23 تیر 1399

سجاد حیاتی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Seyed Kamal Jalali, Mohammad Javad Beigrezaee, Sajad Hayati (2019) How does porosity affect the free vibration of single-layered graphene sheets SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: 128; 221-242
2
Sajad Hayati, Mohammad Hajaliakbari, Yalda Rajabi, Sajad Rasaee (2018) Chatter reduction in slender boring bar via a tunable holder with variable mass and stiffness PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE: 232; 2098–2108
3
Sajad Rasaee, AmirHossein Mirzaei, Davood Almasi, Sajad Hayati (2018) A Comprehensive Study of Parameters Effect on Mechanical Properties of Butt Friction Stir Welding in Aluminium 5083 and Copper TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS: 71; 1553-1561
مقاله ارائه‌شده
1
Mohammad Pakray, Sajad Hayati (2019) Seismic vibration reduction of a multistory building via optimized tuned mass dampers 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2019, ICAME 2019, Turkey, Istanbul
2
محمد جوادیان، وحید قاسمی، سجاد حیاتی (1397) طراحی تابلو هوشمند اعلام حداکثر سرعت مجاز بزرگراه ها با استفاده از منطق فازی دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، ایران¡ اهواز
3
وحید قاسمی، محمد جوادیان، سجاد حیاتی (1397) قطعه بندی جریان داده حسگرها در محیط های هوشمند فراگیر چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات، ایران¡ کرج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!