05 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک بر روی احیای کاتالیست فرایند ریفورمینگ نفتا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سهراب فتحی (نفر اول)، ندا حافظ خیابانی (نفر اول)، بابک شکوری (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه تأثیر پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک بر روی احیای کاتالیست پلاتین-قلع بر پایه آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از محیط پلاسما برای احیای کاتالیست، این امکان را ایجاد میکند که فرایند در دما و فشار پایین تری انجام شود که باعث پایداری و افزایش عمر مفید کاتالیست میگردد. آنالیز اکسیداسیون با برنامه حرارتی کاتالیست ها برای نشان دادن حذف کک و آنالیز BET جهت اندازه گیری سطح ویژه و حجم حفرات بکار برده شد. مساحت سطحی فلز، نسبت پراکندگی فلز و اندازه کریستالی متوسط کاتالیست ها توسط تست جذب CO انجام میشود. در نهایت تست ارزیابی عملکرد کاتالیست های تازه و احیا شده پلاسمایی نشان داد که محتوای پارافین خوراک از 39/3% به 21/09% و 24/33% به ترتیب از طریق کاتالیست تازه و احیا شده با پلاسما کاهش می یابد. همچنین محتوای آروماتیکی خوراک از 12/4% به 67/31% و 71/96% در کاتالیست های تازه و احیا شده با پلاسما افزایش می یابد