05 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی و اصلاح کاتالیست H-ZSM-5 توسط Na2CO3 جهت تبدیل متانول به بنزین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سهراب فتحی (نفر اول)، مرتضی سهرابی (نفر دوم)، کاووس فلامکی (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله تبدیل متانول به بنزین توسط اصلاح خواص کاتالیست زئولیتی ZSM-5 بررسی می گردد. به منظور افزایش اسیدیته و بالا بردن تولید محصولات در محدوده نقطه جوش بنزین، کاتالیست Na-ZSM-5 که دارای Si/Al برابر 20 می باشد، ابتدا به فرم پروتونه در آمده (H-ZSM-5) و سپس در دمای ºC 75 در مجاورت محلول های Na2CO3 با غلظت های 05/0، 1/0 و 2/0 مولار قرار می گیرد. نتایج آنالیز XRF نشان می دهد که Si/Al به میزان قابل توجهی برای نمونه های اصلاحی کاهش یافته است. در کاتالیست اصلاح شده با محلول 1/0 مولار Na2CO3 نسبت Si/Al حدود 38 درصد نسبت به کاتالیست اولیه کاهش یافته است. آنالیز BET نشان می دهد سطح ویژه کاتالیست های اصلاحی اندکی نیز افزایش یافته است نتایج آزمایش های ارزیابی فعالیت کاتالیست نیز نشان می دهد که کاتالیست اصلاح شده با محلول 1/0 مولار Na2CO3 دارای بیشترین گزینش پذیری و بازدهی نسبت به هیدروکربن های در محدوده نقطه جوش بنزین (C5+) می باشد.