05 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاهش بنزن موجود در بنزین توسط هیدروژناسیون کاتالیست های بر پایه گاما-آلومینا
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کاتالیست گاما-آلومینا، سنتز کاتالیست، حذف بنزن از بنزین
پژوهشگران سهراب فتحی (نفر اول)، حامد بیوس (نفر دوم)، محمدرضا اله یاری (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله حذف بنزن از بنزین توسط کاتالیست های بر پایه گاما-آلومینا مورد بررسی قرار می گیرد. حذف بنزن از بنزین توسط کاتالیست های سنتز شده صورت می گیرد. سنتز کاتالیست به منظور افزایش مکان های فعال پایه کاتالیست انجام می گیرد. برای سنتز کاتالیست ها پایه کاتالیست و محلول فلز سنتزکننده به مدت 4 ساعت در دمای 80 درجه سانتی گراد مخلوط می شوند و سپس خشک و کلسینه می شوند. سنتز کاتالیست ها توسط محلول های نیترات کبالت و سولفات نیکل در 3 غلظت 05/0 و 1/0 و 15/0 مولار صورت می گیرد. پس از تست عملکرد کاتالیست های سنتز شده توسط دستگاه کاتاتست در دمای 200 درجه سانتی گراد و فشار bar 10 مشخص شد که کاتالیست های حاوی مکان های فعال Co عملکرد بهتری در حذف بنزن داشته اند و در بین آن ها نیز کاتالیست CO⁄(γ-〖Al〗_2 O_3 )(M15/0) مقدار 39 درصد بنزن را حذف کرده است.