05 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی دی اکسیدکربن از متان توسط جاذب اصلاح شده زئولیتی 13X-hp توسط آمین MDEA
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جذب دی اکسید کربن، زئولیت 13X-hp، آمین MDEA، جاذب زئولیتی اصلاح شده، جذب سطحی
پژوهشگران فرناز زندی (نفر اول)، سهراب فتحی (نفر دوم)

چکیده

در این تحقیق به بررسی جداسازی دی اکسید کربن از متان توسط جاذب زئولیتی اصلاح شده 13X-hp با آمین MDEA و بررسی مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر جذب پرداخته شده است. ابتدا زئولیت 13X-hp توسط محلول آمین MDEA اصلاح گردید. قرار گرفتن آمین روی ساختار جاذب سبب می شود جذب سطحی دی-اکسید کربن افزایش قابل توجهی داشته باشد، زیرا آمین ها جاذب خوبی برای دی اکسیدکربن می باشند. سپس پارامتر های تاثیرگذار در جذب دی اکسید کربن تعیین و توسط نرم افزار طراحی آزمایشات از روش باکس-بنکن، آزمایش های مورد نیاز طراحی گردید. پس از آن مقدار جذب در هریک از آزمایش ها تعیین شد و با تحلیل نتایج بهترین شرایط جذب و جاذب مورد نظر نیز معین شد. بیشترین مقدار جذب در دمای 25 درجه سلسیوس، فشار 5 بار و جاذب اصلاح شده با محلول 5/2 مولار می باشد. در ادامه آنالیز های دستگاه های مختلف مانند FTIR و SEM روی جاذب انتخاب شده انجام گردید. نتایج آنالیزها نشان دهنده ی حضور آمین روی جاذب جامد و اصلاح ساختار جاذب بوده که عامل افزایش کارایی جاذب اصلاح شده می باشد.