23 تیر 1399
سيد رحيم مرجاني

سید رحیم مرجانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره) - دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده انرژی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی راه آهن، ماشینهای ریلی
تلفن: 083-38305001 (1115)
دانشکده: دانشکده انرژی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی راه آهن - گرایش ماشین های ریلی ، علم و صنعت ایران ، ایران (1390 - 1396)
    عنوان رساله: تحلیل کارایی روش های کنترل فعال در کاهش نویز جیغ چرخ قطار
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مدل سازی نویز و صدا
  • دینامیک قطار
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Seyed Rahim Marjani, Davood Younesian (2017) Suppression of Train Wheel Squeal Noise by Shunted Piezoelectric Elements International Journal of Structural Stability and Dynamics: 16; 1750027-1-1750027-26
2
Davood Younesian, Seyed Rahim Marjani, Ebrahim Esmailzadeh (2014) Importance of flexural mode shapes in dynamic analysis of high-speed trains traveling on bridges JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL: 20; 1565-1583
3
Davood Younesian, Seyed Rahim Marjani, Ebrahim Esmailzadeh (2012) Nonlinear vibration analysis of harmonically excited cracked beams on viscoelastic foundations NONLINEAR DYNAMICS: 71; 109-120
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!