05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیۀ نانوذرات بیوپلیمری حاوی pDNA با بازده انتقال بالا
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
نانوذرات بیوپلیمری، بازده انتقال، سمیت سلولی، حامل ژن
پژوهشگران شامیل والیدف (همکار)، محسن صمیمی (مجری)

چکیده

در سال های اخیر ژن درمانی به عنوان یک روش امیدبخش و موثر در درمان بیماریهای ارثی و اکتسابی بر اساس اصلاح ژن مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ژن درمانی با DNA به تنهایی، بازدۀ انتقال بسیار کمی دارد و همچنین در معرض جدی خطر تخریب توسط آنزیم ها قرار دارد، استفاده از حامل های ژن بر پایۀ کامپوزیت هایی از نانوذرات بیوپلیمری مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. استفاده از نانوبیوپلیمرها علاوه بر برطرف کردن مشکلِ سمیت سلولی و حفاظت از DNA در مقابل نوکلئازها و آنزیم ها، بهبود قابل توجه انتقال (Transfection) را به همراه دارد. بنابراین می توان با طراحی سامانه های زیستی بر پایۀ نانوذرات بیوپلیمری گامی موثر و کاربردی در افزایش ایمنِ بازده انتقال ژن به سلول های انسانی و حیوانی برقرار نمود. بر همین اساس طراحی و بهینه سازی حامل های ژن بر پایۀ ترکیبی از کامپوزیتِ پلیمرهای آلژینات، کیتوسان و دکستران سولفات با ترکیب روش های ژل شدن یونی و کمپلکس کواسرواسیون انجام شد. در این تحقیق خصوصیات فیزیکی-شیمیایی نانوذرات حاویpDNA ، توانایی نانوبیوپلیمرهای تولیدی در محافظت ازpDNA در برابر هیدرولیز شدن در معرض آنزیم ها و میزان سمیت سلولی و قابلیت و بازده انتقال به سلول انسانی (HEK 293) مورد بررسی قرار گرفت.