28 خرداد 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
کشت گیاه عدسک آبی (duckweed) بررسی شرایط بهینه رشد ، برای تصفیه آب و پساب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محسن صمیمی (نفر اول)، عقیل الوند منش (نفر دوم)، سید امین پارسا مقدم (نفر سوم)

چکیده

مشکلات عدیدۀ آلایندههای مضر در محیطهای آبی، تصفیۀ پسابها و تامین آب سالم را به یکی از چالشهای عمدۀ صنعت مبدل کرده است. تجزیۀ بیولوژیکی آلایندههای آبی بعنوانِ جایگزینی کمهزینه، زیستسازگار و موثر برای سامانههای فیزیکوشیمیاییِ فعلی جهت حذف و جداسازیِ رنگها، فلزات سنگین و سموم از آب و پساب میباشد. در مطالعۀ حاضر شرایط بهینۀ عملیاتی جهت کشت گیاه عدسک آبی (لیمنامینور) به عنوان یکی از جاذبهای زیستی در فرایند حذف آلایندههای محیطهای آبی مورد بررسی قرار گرفته است