05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شرایط عملیاتی الکترواسپری در فرایند تولید جاذب کلسیم آلژینات بر حذف متیلن بلو از محیط های آبی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ژل شدن یونی، هیدروژل، سدیم آلژینات، الکترواسپری، اندازه ذرات، حذف رنگ
پژوهشگران حمید مقدم (نفر اول)، محسن صمیمی (نفر دوم)

چکیده

الکترواسپری با اعمال یک میدان خارجی امکان تولید ذرات با اندازۀ کوچکتر و یکنواخت را فراهم می کند. در مطالعۀ حاضر بیوپلیمرهای کلسیم آلژینات به عنوان یک جاذب زیستی با ترکیبی از روش های ژل شدن یونی و الکترواسپری (با دامنۀ ولتاژهای 0 تا 6 کیلوولت) سنتز شد. هیدروژل های آلژینات در شرایط مختلف عملیاتی در اندازه های 15/1 تا 31/2 میلی متر تولید و برای حذف رنگ متیلن بلو از پساب سنتزی مورد استفاده قرار گرفت. حداکثر بازده حذف رنگ در بیوجاذب های تولید شده با اندازه های مختلف در مقادیر pH اسیدی، خنثی و قلیایی بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، ذرات تولیدی با ولتاژ 6 کیلو ولت، قطر نازل 1 میلی متر و دبی جریان 100 میلی لیتر در دقیقه که دارای متوسط قطر 15/1 میلی متر بودند، کارایی بهتری در حذف سریع رنگ از محلول آبی داشتند. حداکثر بازده حذف رنگ از محلول حاوی ppm 30 از متیلن بلو در این شرایط عملیاتی بهینۀ دستگاه و 4 = pH برابر با 6/91% بدست آمد. این مطالعه نشان داد که ترکیب روش ژل شدن یونی با فرایند الکترواسپری می تواند با کاهش موثر اندازۀ ذرات به افزایش راندمان حذف آلاینده کمک کند.