28 خرداد 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کارایی چارچوب آلی فلزی سنتز شده بر پایۀ روی در جذب کارآمد آزوروبین از پساب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رنگ های آزو، چارچوب آلی فلزی، آزوروبین، جذب سطحی E122
پژوهشگران محسن صمیمی (نفر اول)، حمید مقدم (نفر دوم)

چکیده

جاذب های چارچوب آلی فلزی، ترکیباتی بلوری ولی با دانسیته کم هستند که دارای دو واحد یون فلزی، به عنوان گره و لیگاندهای آلی به عنوان اتصال دهنده می باشند. در مطالعۀ حاضر، حذف آزوروبین (E122) از نمونه های پساب سنتزی با استفاده از یک چارچوب فلزی – آلی (TMU-24) بر پایۀ Zn بررسی شد. MOF مورد استفاده در آزمایش ها نشان داد که می تواند به عنوان جاذب کارآمدی برای حذف رنگ های آزو از محلول های آبی مورد استفاده قرار گیرد. فاکتورهای مؤثر بر کارایی حذف همچون pH ، مقدار جاذب ، زمان اقامت و قابلیت بازیافت برای دستیابی به شرایط حذف مطلوب بررسی شد. درصد حذف E122 از پساب توسط TMU-24 در شرایط بهینه (در pH = 6.5 توسط 5 میلی گرم از TMU-24 در 10 دقیقه و دمای ℃25) به 97 درصد رسید. TMU-24 قابلیت استفاده مجدد 6 چرخه را به نمایش گذاشت و نشان داد که پتانسیل بالایی در حذف رنگ های آزو همچون E122 و دیگر ترکیبات آلی از پسابِ آلوده را دارا است.