05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر خصوصیات لوله هدایت بر عملکرد حرارتی هواگرمکن خورشیدی کلکتور لوله خلاء
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هواگرمکن خورشیدی، کلکتور لوله خلاء، لوله هدایت، عملکرد حرارتی
پژوهشگران حمید مقدم (نفر اول)، محسن صمیمی (نفر دوم)

چکیده

انرژی خورشیدی به عنوان در دسترس ترین نوع انرژی تجدیدپذیر در کاربردهای گوناگونی در سالهای اخیر با رویکرد توسعه پایدار انرژی مورد استفاده قرار گرفته است. هواگرمکن خورشیدی به عنوان یک فناوری نوید بخش با کاربردهای مختلف، موضوع تحقیقات متعددی بوده است. استفاده از کلکتورهای لوله خلاء که دارای راندمان تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی تا حدود 80 % هستند، سبب افزایش کارایی حرارتی هواگرمکنهای خورشیدی شده است. با این وجود، مطالعات انجام شده بر روی هواگرمکن خورشیدی کلکتور لوله خلاء، راندمان حرارتی به مراتب کمتری را گزارش کردهاند. هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات لوله هدایت، که وظیفه انتقال جریان هوای سرد به داخل کلکتور لوله خلاء را دارد، بر عملکرد حرارتی هواگرمکن خورشیدی است. نتایج به دست آمده نشان داد که طول و جنس لوله هدایت تاثیر مستقیمی بر عملکرد حرارتی دارد. هر چه طول لوله هدایت بیشتر و همچنین ضریب انتقال حرارت هدایتی آن بیشتر باشد، عملکرد حرارتی دستگاه نیز افزایش خواهد یافت. با این حال، نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش قطر لوله هدایت از 2 سانتیمتر به 6 / 2 سانتیمتر سبب افزایش عملکرد، اما افزایش بیشتر قطر به 5 / 3 سانتیمتر سبب کاهش قابل توجه عملکرد حرارتی دستگاه شد.