05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف کبالت از محلول های آبی با استفاده از زیست توده Falcaria Vulgaris
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
Falcaria Vulgaris ، کبالت، بیوجذب ، محلول های آبی، زیست توده گیاه
پژوهشگران فاطمه ملکی ()، احسان منصوری (دانشجو)، محسن صمیمی (استاد راهنمای اول)

چکیده

امروزه استفاده از جاذب های گیاهی به دلیل ارزانی و در دسترس بودن مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. پاغازه یا غازیاقی از جاذب هایی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. گیاه پاغازه با نام علمی Falcaria vulgaris از خانواده Apiaceae در غرب و جنوب غرب کشور بصورت خودرو، با رشد سریع و یک ساله است. علاوه بر خواص درمانی این گیاه می توان از آن به عنوان یک جاذب زیستی استفاده نمود. در تحقیق حاضر با مراقبت از گیاه در یک محیط تحت بررسی، بذر این گیاه استخراج خواهد شد و به شکل بومی کشت و محصول حاصل جمع آوری خواهد شد و جهت تهیه جاذب مورد نظر استفاده قرار خواهد گرفت. انجام این رساله به منظور بررسی کارایی و ظرفیت زیست تودۀ گیاه پاغازه (Falcaria vulgaris) در حذف یون های فلزی کبالت از محلول های آبی می باشد.