05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
زیست توده ساقه .Lantana camara L به عنوان یک بیوجاذب ارزان و کارآمد برای حذف مالاشیت گرین از محلول های آبی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ساقه .Lantana camara L، زیست توده، مالاشیت گرین، بیوجاذب
پژوهشگران محسن شهریاری مقدم (همکار)، مجید محدثی (ناظر)، محسن صمیمی (مجری)

چکیده

رشد روزافزون صنایع به طور پیوسته با ورود حجم وسیعی از آلاینده ها به محیط زیست همراه است. صنایع رنگ، نساجی، کاغذسازی، غذایی و دباغی از جمله مهم ترین صنایع آلوده کنندۀ محیط به شمار می روند. ورود ترکیبات رنگی مختلف، فلزات سنگین و آنتی بیوتیک ها و داروها به محیط زیست برای ارگانیسم های گیاهی و جانوری و اکوسیستم ها مضر بوده و همچنین دارای خواص سرطان زایی و دیگر اثرات زیانبار هستند. ساختار پیچیده حلقوی رنگ ها موجب پایداری آنها در برابر فرایندهای حذف هوازی و غیر هوازی، مقاومت آنها نسبت به نور، گرما و تصفیه زیستی می شود. حضور رنگ در محیط های آبی منجر به افزایش میزان اکسیژن خواهی زیستی و شیمیایی و همچنین میزان مواد معلق و حل شده در آب می شوند. همچنین با افزایش میزان ترکیبات رنگی در محیط های آبی، نفوذ نور خورشید به آب کم شده و در نتیجه فتوسنتز نیز کاهش می یابد. مالاشیت گرین از جمله رنگ های کاتیونی بوده و به صورت گسترده ای برای رنگ آمیزی چرم، پشم، ابریشم، کنف، کتان و ... استفاده می شود. این رنگ تری فنیل متانی به عنوان یک ترکیب ضد قارچی، ضد باکتریایی و ضد انگلی در آبزی پروری استفاده می شود. خواص ضد باکتریایی قوی مالاشیت گرین به دلیل عملکرد این ترکیب در ممانعت از عملکرد آنزیم های درون سلولی، تقابل با DNA و تقابل با غشای سلولی است، در نتیجه دارای اثرات سرطان زایی، سمیت سلولی و آسیب به پوست و چشم و ... می باشد. هدف اصلی مطالعۀ حاضر بررسی کارایی زیست تودۀ ساقۀ .Lantana camara L در حذف مالاشیت گرین از محلول های آبی است. بهینه سازی آماریِ پارامترهای عملیاتی موثر در فرایند حذف آنالیت، مکانیسم بیوجذب، سینتیک جذب توسط زیست توده، ایزوترم بیوجذب و رفتار ترمودینامیکی بیوجاذب در جذب مالاشیت گرین نیز بررسی خواهد شد.