05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت سامانۀ کنترل دمای اتاق با استفاده از دریچۀ خروجی قابل تنظیم بر پایۀ سنسورهای حرارتی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
سیستم های سرمایشی و گرمایشی، سنسورهای حرارتی، کنترل دما، دریچۀ قابل تنظیم
پژوهشگران محسن صمیمی (مجری)

چکیده

سیستم گرمایی – سرمایی دانشگاه صنعتی کرمانشاه به علت نحوۀ طراحی انتقالِ گرما/سرما، چینشِ انشعابات، فقدانِ زانویی های ضرور و غیرُهُم در طول مسیر، علی رغمِ غیرقابل کنترل بودنِ دبیِ جریانات سیال برای هر خروجیِ خاص، آیرودینامیک و قطر یکسانِ کانال در کل فرایندِ کانال کشی و دریچه های منتهی به منبع انتقال، اساساً قابلیتِ ذاتیِ شخصی سازیِ وضعیت با تنظیم دمایِ مشخصِ جداگانه برای هر اتاق را ندارد. این محدودیت علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد در فصول مختلف و عدم توفیقِ سیستم در گرمادهی یا سرمادهیِ مناسب به اتاق های منشعب شده از ابتدای مجاریِ انتقال انرژی، اواسط یا انتهای انشعاب (دور یا نزدیک بودن به منبعِ ورودیِ سرما/گرمای تولیدی) که منجر به نارضایتیِ دائمی و همیشگیِ همکارانِ متغیر با وضعیت در "هر حالت از تنظیمِ سیستم" شده است؛ کاهش بازده اسمی، هدررفتِ انرژی و ایضاً استهلاکِ چیلرها را نیز به همراه خواهد داشت. لذا در فاز اول اجرایی به سفارش دانشگاه طراحی، ساخت و نصبِ 5 مجموعه از سامانۀ مذکور در دستور کار قرار خواهد گرفت. (همکاران متغییر با وضعیت، به آن دسته از جامعۀ آماریِ مورد نظر نگارنده اطلاق میگردد که با تنظیم حالت باز یا بسته از سیستمِ گرمایی/سرمایی، وضعیت اتاقی که در آن مستقر هستند نامناسب خواهد شد یعنی اگر گرمایش کار کند یک دسته از همکاران که ابتدای انشعاب کانال منتهی به منبع هستند در دستۀ ناراضیان قرار می گیرند و اگر گرمایش قطع شود دستۀ دوم که دور از منبع قرار دارند از سرمای اتاق ناراضی خواهند شد و در تابستان بالعکس خواهد بود.)