05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تصفیۀ بیولوژیکی جهت حذف آمونیاک از پساب شرکت پتروشیمی کرمانشاه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تصفیۀ بیولوژیکی، حذف آمونیاک، عدسک آبی، پساب
پژوهشگران محسن صمیمی (نفر اول)، سعید غلامی (نفر دوم)

چکیده

ورود پساب حاوی آمونیاک به منابع زیرزمینی و آبهای سطحی باعث ایجاد آسیب های فراوان به اکوسیستم خواهد شد. از این رو وجود آمونیاک در آب و پساب شرکتهای صنعتی از قبیل پتروشیمی، از چالشها در حوزۀ تصفیه پساب می باشد. برای حل این مشکل، تصفیۀ بیولوژیکی میتواند به عنوان یکی از روشهای کم هزینه و عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس در پژوهش حاضر کارایی عدسک آبی در حذف بیولوژیکیِ آمونیاک پساب شرکت پتروشیمی کرمانشاه در مقیاس پایلوت مورد مطالعه قرار گرفت و میزان حذف آمونیاک بعد از تصفیۀ بیولوژیکی 79.86% بود. همچنین نرخ کاهش BOD و COD پساب به ترتیب 50 و 63 درصد اندازه گیری شد.