05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل الکتروکاردیوگرام بر مبنای اطلاعات بیولوژیکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بانک بیومتریک قلبی، داده های بیولوژیکی، الکتروکاردیوگرام
پژوهشگران محسن صمیمی (نفر اول)، علی حجت نیا (نفر دوم)، عباس جلیلیان (نفر سوم)

چکیده

پژوهشهای علمی نشان داده است که برخی از اطلاعات بیولوژیکیِ افراد منحصربهفرد است. این ویژگی مبنای مطالعۀ حاضر برای معرفی سیستمی است که در آن هویت منحصر به فردِ هر شخصی با توجه به بانک اطلاعات بیومتریک قلبی تحلیل و تایید میشود. بر این اساس، اطلاعات قلبی هر فرد به وسیله سخت افزار دریافت و سپس در نرم افزار پردازش می شود. نمونه ای از بانک دادۀ بیومتریک جهت تشخیص هویت افراد پیاده سازی شد و تحلیل سیگنال های الکتروکاردیوگرام مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه میتواند مبنای استفادۀ امن از فضای مدرن تعاملی باشد.