04 مرداد 1403

هدایت صبوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق قدرت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی بهینه ریز شبکه ترکیبی تجدید پذیر-باتری با ذخیره فصلی هیدروژن با در نظر گرفتن محدودیت های فنی و طول عمر الکترو لایزر وپیل سوختی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جزیره ای، میکروگرید، الکترولایزر، باتری، هیدروژن
پژوهشگران فاطمه ملکی ()، رضا شیربندی (دانشجو)، هدایت صبوری (استاد راهنمای اول)

چکیده

تغییرات فوری و جهانی برای دستیابی به اهداف اصلی انرژی پایدار ضروری است.انرژی تجدیدپذیر نقش کلیدی در تضمین دسترسی به یک منبع انرژی پاک و در جهت تامین توسعه پایدار در مقابله با اثرات تغییرات آب و هوایی ایفا خواهند نمود. اخیراً منابع انرژی تجدیدپذیر با طبیعت نوسانی مانند خورشید و باد از لحاظ کاهش هزینه های نصب، پیشرفت های چشمگیری از خود نشان داده اند. منابع انرژی تجدیدپذیر دارای ماهیت نوسانی و غیر قابل پیش بینی بوده و اتصال آنها به شبکه، باعث پیچیده تر شدن بهره برداری و برنامه ریزی سیستمهای قدرت می گردد. این مشکل را می توان با استفاده از سیستم های ذخیره ساز انرژی الکتریکی که امکان ذخیره انرژی تجدیدپذیر تولیدی را برای استفاده بعدی فراهم می کنند، برطرف کرد. در حال حاضر باتری ها به عنوان یکی از بهترین گزینه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی مطرح می باشند و باعث بهبود عملکرد و قابلیت اطمینان سیستم وکاهش هزینه ها می شوند. اما چون برای ذخیره سازی طولانی مدت انرژی سایز باتری ها بزرگتر می شود و باتری ها دراندازه های بزرگتر گران ترهستند، بنابراین از ترکیب باتری با منبع هیدروژنی استفاده میکنند. در این زمینه، هیدروژن می تواند یک گزینه ذخیره سازی مؤثر، باتوجه به قابلیت ذخیره سازی بلندمدتی که دارد باشد. در مطالعات انجام شده، مدل های ارائه شده در سیستمهای ذخیره ترکیبی باتری ها با هیدروژندقیق نبوده و طول عمرتجهیزات مثل باتری ها ومنبع های هیدروژنی در نظر گرفته نشده است. در این پایان نامه، یک مدل اندازه یابی بهینه برای ریزشبکه های ترکیبی شامل ذخیره ساز ترکیبی باتری- هیدروژنی و با لحاظ نمودن محدودیت های فنی منطبق بر سیستم های واقعی وطول عمر برای الکترولایزر و پیل سوختی ارائه خواهد شد.