03 مرداد 1403

هدایت صبوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق قدرت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی برق قدرت ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1396 - 1400)
    عنوان رساله: بهره برداری بهینه از ذخیره ساز انرژی باتری متحرک در شبکه های توزیع
بیشتر

علایق پژوهشی

  • سیستمهای ذخیره ساز انرژی
  • منابع انرژی تجدیدپذیر
  • منابع تولید پراکنده
  • ریزشبکه
  • اهداف توسعه پایدار
  • شبکه برق هوشمند
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Reza Hemmati, Seyyed Mohammad Bornapour, Hedayat Saboori (2024) Standalone hybrid power-hydrogen system incorporating daily-seasonal green hydrogen storage and hydrogen refueling station ENERGY: 295; 131122
2
Hamid Karimi, Saeed Hasanzadeh, Hedayat Saboori (2024) Cooperative scheduling and trading in sustainable water-integrated and networked energy systems incorporating power-to-gas Sustainable Cities and Society: 101; 105052
3
Hesam Pishbahar, Frede Blaabjerg, Hedayat Saboori (2023) Emerging grid-forming power converters for renewable energy and storage resources integration – A review Sustainable Energy Technologies and Assessments: 60; 103538
4
5
6
7
8
Hedayat Saboori, Hasan Mehrjerdi, Shahram Jadid (2022) Mobile Battery Storage Modeling and Normal-Emergency Operation in Coupled Distribution-Transportation Networks IEEE Transactions on Sustainable Energy: 13; 2226-2238
9
10
Amirhossein Khazali, Navid Rezaei, Hedayat Saboori, Josep M.Guerrero (2022) Using PV systems and parking lots to provide virtual inertia and frequency regulation provision in low inertia grids ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH: 207; 107859-...
11
Hedayat Saboori, Reza Hemmati, Seyyed Mohammad Sadegh Ghiasi, Shahab Dehghan (2017) Energy storage planning in electric power distribution networks – A stateof-the-art review RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 79; 1108-1121
12
13
14
15
Hedayat Saboori, Reza Hemmati (2017) Maximizing DISCO profit in active distribution networks by optimal planning of energy storage systems and distributed generators RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 71; 365-372
16
Reza Hemmati, Shahab Dehghan, Hedayat Saboori, Seyyed Mohammad Sadegh Ghiasi (2017) Evaluating and comparing profitability of bulk storage systems in unit commitment and optimal power flow operation frameworks Journal of Renewable and Sustainable Energy: 9;
17
Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati, Vahid Abbasi, Hedayat Saboori (2016) A multi-functional dynamic state estimator for error validation: measurement and parameter errors and sudden load changes Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering: 17;
18
Reza Hemmati, Hedayat Saboori (2016) Emergence of hybrid energy storage systems in renewable energy and transport applications – A review RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 65;
19
Reza Hemmati, Hedayat Saboori, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2016) Multistage generation expansion planning incorporating large scale energy storage systems and environmental pollution RENEWABLE ENERGY: 97;
20
21
Hedayat Saboori, Reza Hemmati (2016) Considering Carbon Capture and Storage in Electricity Generation Expansion Planning IEEE Transactions on Sustainable Energy: 7;
22
Saeid Saboori, Rasool Kazemzadeh, Hedayat Saboori (2016) Stochastic analysis of wind energy uncertainty impact on ISO risk-taking in joint energy and reserve markets using conditional value at risk Journal of Renewable and Sustainable Energy: 8;
23
24
25
26
Hedayat Saboori, Reza Hemmati (2016) Optimal management and planning of storage systems based on particle swarm optimization technique Journal of Renewable and Sustainable Energy: 8;
27
28
29
Hedayat Saboori, Reza Hemmati, Vahid Abbasi (2015) Multistage distribution network expansion planning considering the emerging energy storage systems ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 105;
30
Saeid Saboori, Rasool Kazemzadeh, Hedayat Saboori (2015) Assessing Wind Energy Uncertainty Impact on Joint Energy and Reserve Markets by using Stochastic Programming Evaluation Metrics international journal of renewable energy research: 5;
مقاله ارائه‌شده
1
هدایت صبوری، ندا عزیزی گروسی، سعید صبوری (1394) روشی جدید جهت مکان یابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور با در نظر گرفتن هزینه های واقعی نصب کنفرانس بین المللی و همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
2
3
هدایت صبوری (1394) روشی جدید جهت تسویه بازار همزمان انرژی و ذخیره با در نظر گرفتن تمام هزینه ها و قیدهای بهره برداری از واحدهای حرارتی و عدم قطعیت انرژی باد کنفرانس بین المللی و ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک مکاترونیک
4
هدایت صبوری، نرگس یاوری بیگوند (1394) مدل سازی و تحلیل اثر ذخیره ساز انرژی در مقیاس وسیع در مسئله در مدار قرار گرفتن واحدهای حرارتی با استفاده از برنامه ریزی خطی ترکیبی عدد صحیح کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
5
6
7
8
9
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
هدایت صبوری، سید محمد برناپور، مهدی احمدی جیردهی، رضا همتی (1403) سیستم یکپارچه برقی-هیدروژنی جدا از شبکه با لحاظ ذخیره ساز فصلی-روزانه هیدروژنی و جایگاه شارژ خودرو هیدروژنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
3
هدایت صبوری، صبحی بنی اردلانی (1402) معرفی یک روش مقاوم برای تشخیص عیب سیستمهای هایبرید به کمک شبکه پتری زمانی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
5
6
حسین فرجی، نرگس یاوری بیگوند، هدایت صبوری، رضا همتی (1401) کنترل چند هدفه و تاب آور سیستمهای ترکیبی بادی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
7
8
پایان‌نامه
کتاب
1
Amin Shahsavar Goldanloo, Hossein Ghadamian, Hedayat Saboori (2023) Building energy and environmental sustainability ISBN: 9780323995887
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
Hedayat Saboori (2022) Mobile Battery Energy Storage and Mobile EV Charging Stations: Technology and Applications Qatar University - online Presentation
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!