04 مرداد 1403

هدایت صبوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق قدرت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه ریزی دینامیکی توسعه شبکه توزیع با اتصال جایگاه تعویض باطری و انرژی خورشیدی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع، جایگاه تعویض باطری، انرژی خورشیدی
پژوهشگران هدایت صبوری (ناظر)، رضا همتی (مجری)

چکیده

با توجه به رشد بار شبکه های الکتریکی طی سالهای آینده و نیاز به نصب خطوط و منابع جدید، برنامه ریزی توسعه شبکه جهت ارائه یک راه حل بهینه در این زمینه مطرح شده است. برنامه ریزی توسعه شبکه می تواند بر روی سیستم تولید، انتقال و یا توزیع پیاده گردد. در برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع، هدف ارائه یک برنامه ریزی ریاضی به صورت بهینه سازی می باشد که محل، ظرفیت، تعداد و زمان نصب خطوط جدید را مشخص نماید. در این مدل، یک افق زمانی برای برنامه ریزی مطرح می شود که می تواند از چند سال تا 20 سال باشد و شبکه توزیع به صورت مناسبی جهت تغذیه بارها طی این افق برنامه ریزی توسعه می یابد. توسعه می تواند هم از طریق نصب خطوط جدید انجام گیرد و هم از طریق افزایش ظرفیت خطوط موجود. با توجه به افزایش همیشگی بار در شبکه های توزیع، ارائه برنامه مناسب جهت توسعه شبکه ضروری می باشد. این برنامه ریزی می تواند از طریق ترکیب نمودن سایر منابع تبدیل به یک برنامه منعطف تر و مناسب تر گردد. یکی از تجهیزاتی که استفاده از آن در حال رشد می باشد، خودروهای الکتریکی و جایگاه های شارژ انها می باشد. جایگاه شارژ خودروی الکتریکی مبتنی بر مدل تعویض باطری، میتواند به صورت مناسبی و در زمان بسیار کوتاهی باطری خالی خودرو الکتریکی را با یک باطری شارژ کامل تعویض نماید. لذا در جایگاه های تعویض باطری همیشه تعدادی باطری وجود دارند که در حال شارژ و متصل به شبکه برق می باشند. این باطریها میتوانند از طریق یک برنامه ریزی مناسب در مدیریت انرژی شبکه بالادست تاثیر مثبت بگذارند. در این طرح پژوهشی، هدف برنامه ریزی بهینه توسعه شبکه توزیع با وجود جایگاه شارژ خودرو مبتنی بر تعویض باطری می باشد. همچنین سلولهای خورشیدی بر روی شبکه توزیع لحاظ شده و در برنامه ریزی وارد می گردند.