31 تیر 1403

هدایت صبوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق قدرت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل چند هدفه و تاب آور سیستمهای ترکیبی بادی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
کنترل چند هدفه، سیستم ترکیبی بادی، شرایط خطا ، عملکرد جدا از شبکه
پژوهشگران نرگس یاوری بیگوند (همکار)، حسین فرجی (همکار)، هدایت صبوری (ناظر)، رضا همتی (مجری)

چکیده

کنترل نیروگاه های بادی یکی از عوامل بسیار مهم در بهره برداری مناسب از این سیستمها می باشد. در نیروگاههای بادی ترکیبی (هایبرد) با ترکیب توربینهای مختلف مانند DFIG و SCIG، پیاده سازی چنین سیستم کنترلی بسیار پیچیده تر می گردد و نیاز به پیاده سازی استراتژیهای کنترلی متفاوتی دارد که بتواند پارمترهایی مانند ولتاژ، فرکانس، توان اکتیو، توان راکتیو، ولتاژ و پایداری را در محدوده نرمال و قابل قبول حفظ نماید. همچنین سیستمهای کنترلی باید بتوانند در شرایط عملکرد متفاوت مانند شرایط خطا نیز عملکرد مناسب سیستم را تضمین نمایند. چنین نیروگاههایی ممکن است در حالت جدا از شبکه و برای تغذیه بارهای محلی نیز بکار گرفته شوند، لذا سیستم کنترلی باید در شرایط عملکرد جزیره ای بتواند تمام پارامترهای معرفی شده مانند ولتاژ، فرکانس، توان اکتیو، توان راکتیو، ولتاژ و پایداری را در محدوده کنترل نماید و عملکرد مناسب بار و تولید را تضمین کند. طراحی و پیاده سازی چنین سیستمی نیاز به مدلسازی دینامیکی تمام تجهیزات شبکه شامل بارها و منابع و خطوط و غیره دارد. در ادامه پیاده سازی سیستم کنترلی غیر خطی مناسب برای هر تجهیز باید جداگانه صورت پذیرد و تمام این سیستمهای جداگانه باید توسط یک سیستم مرکزی مدیریت شوند. شبیه سازی غیر خطی کل مجموعه در حوزه زمان دارد نیز قدم آخر در راستای پیاده سازی این طرح می باشد. اهداف این پروژه شامل تمام مراحل گفته شده می باشد.