27 فروردین 1403
افشين مرادي

افشین مرادی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک، نانو اپتیک
تلفن: 08338305010
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
کوانتش کانونیک میدان های پلاسمونیکی در گرافن تک لایه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گرافن، پلاسمون سطحی، کوانتش
پژوهشگران افشین مرادی (نفر اول)

چکیده

با استفاده از تئوری هیدرودینامیک خطی شده، کوانتش کانونیک میدان های پلاسمونیکی در یک گرافن تک لایه ارائه شده است. با شروع از لاگرانژی سیستم، رابطه پاشندگی امواج الکتروستاتیک سطحی محاسبه شده است که با نتایج بدست آمده از تئوری کلاسیک متناظر با آن، مطابقت دارد. همچنین، عبارت هایی برای همه میدان های نوسانی بر حسب عملگرهای خلق و نابودی پلاسمونیکی ارائه شده است.