27 فروردین 1403
افشين مرادي

افشین مرادی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک، نانو اپتیک
تلفن: 08338305010
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
انرژی امواج صوتی-یونی کوانتومی در یک پلاسمای کوانتومی نیمه بی نهایت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
چگالی انرژی، شارش انرژی، موج صوتی-یونی کوانتومی
پژوهشگران افشین مرادی (نفر اول)

چکیده

در حضور اثرات پراش کوانتومی، رفتار انرژی امواج سطحی صوتی-یونی کوانتومی بر روی یک پلاسمای الکترون-یونی کوانتومی نیمه بی نهایت مطالعه می شود. چگالی الکترونی مختل شده با استفاده از تئوری هیدرودینامیک کوانتومی خطی شده نتیجه گرفته می شود، در حالی که اختلال چگالی یونی از عبارت کلاسیکی پیروی می کند. عبارت های ساده ای برای چگالی انرژی، شارش انرژی و سرعت انتقال انرژی امواج سطحی با فرکانس های پائین بدست می آیند.