26 فروردین 1403
افشين مرادي

افشین مرادی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک، نانو اپتیک
تلفن: 08338305010
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
همگرایی الکترونیک و فوتونیک در مقیاس نانو
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
الکترونیک-فوتونیک-نانو
پژوهشگران افشین مرادی (نفر اول)

چکیده

مدارهای الکترونیکی توانایی کنترل انتقال و ذخیره اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهند. با این حال، عملکرد مدارهای الکترونیکی در حال حاضر زمانی که اطلاعات دیجیتال باید از یک نقطه به نقطه دیگر ارسال شود، بسیار محدود شده است. فوتونیک با پیاده سازی سیستم های ارتباطی نوری مبتنی بر فیبرهای نوری و مدارهای فوتونیک، راه حل موثری برای این مشکل ارائه می دهد. متأسفانه، اجزای حجیم فوتونیک در مقیاس میکرومتر، ادغام این اجزا را در تراشه های الکترونیکی محدود کرده است که اکنون در مقیاس نانومتر اندازه گیری می شوند. مدارهای مبتنی بر پلاسمون های سطحی که الکترونیک و فوتونیک را در مقیاس نانو ادغام می کنند، ممکن است راه حلی برای این مشکل سازگاری با اندازه ارائه دهند. در این سخنرانی ما وضعیت فعلی و چشم انداز آتی پلاسمونیک را در کاربردهای مختلف مرور می کنیم.