27 فروردین 1403
افشين مرادي

افشین مرادی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک، نانو اپتیک
تلفن: 08338305010
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
انتشار امواج الکتروستاتیکی در پلاسماهای کوانتومی مغناطیده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
موج الکتروستاتیکی، پلاسمای کوانتومی مغناطیده، رابطه پاشندگی
پژوهشگران نرجس السادات نجفی اصفهانی (نفر اول)، افشین مرادی (نفر دوم)، حسین حکیمی پژوه (نفر سوم)

چکیده

تئوری انتشار امواج الکتروستاتیکی در یک پلاسمای کوانتومی الکترونی همگن مغناطیده مطالعه شده است. در ابتدا، با استفاده از مدل هیدرودینامیک کوانتومی خطی شده در حضور میدان مغناطیسی ایستا خارجی، تانسور گذردهی نسبی پلاسمای مذکور محاسبه شده است. سپس با در نظر گرفتن شکل تعمیم یافته معادله لاپلاس، عبارت کلی برای رابطه پاشندگی این امواج الکتریکی بدست آمده است. محاسبات عددی نشان می دهد که اثرات کوانتومی تقارن نتایج عددی در مدل درود را از بین می برد.