05 تیر 1403
زهرا گرگين كرجي

زهرا گرگین کرجی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
فناوری نانو - فیلمهای پلیمری نانو چندسازه ای برای بسته بندی مواد غذایی با خواص مانع شوندگی تعیین مشخصه ها و روشهای اندازه گیری
نوع پژوهش فعالیت های فناورانه
کلیدواژه‌ها
تدوین استاندارد
پژوهشگران ابوذر سهرابی جهرمی (نفر اول)، زهرا گرگین کرجی (نفر دوم)، رسول لسان خوش (نفر سوم)، الهه اسلامی پور (نفر چهارم)، بابک اکبری (نفر پنجم)، باهره تکیه معروف (نفر ششم به بعد)، مهوش سیفی (نفر ششم به بعد)، لیلا شیرالی (نفر ششم به بعد)، احسان محرابی (نفر ششم به بعد)

چکیده

پیشگفتار استاندارد "فناوری نانو فیلمهای پلیمری نانو چندسازه ای برای بسته بندی مواد غذایی با خواص مانع شوندگی- تعیین مشخصه ها و روش اندازه گیری" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استاندارهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی به روش اشاره شده در مورد الف بند 7 استاندارد ملی ایران شماره 5 تهیه و تدوین شده، در صدمین اجلاس کمیته ملی استاندارد فناوری نانو مورخ 1400/6/15 تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 7 قانون تقویت وتوسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه 1396 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. استانداردهای ملی ایران براساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 5 (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین میشود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم وخدمات ، استانداردهای ملی ایران درصور لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین المللی زیر به روش معادل یکسان تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می باشد و معادل یکسان استاندارد بین المللی مزبور است. ISO 21975: 2020, Nanotechnologies- Polymeric nanocomposite films for food packaging properties-Specification of characteristics and measurement method