28 خرداد 1403
سميه بهزاد

سمیه بهزاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
تنظیم خواص گرمایی کربن نانوتیوبها با آلاییدگی بورون و نیتروژن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
73, 78, 8
پژوهشگران رعد چگل (نفر اول)، سمیه بهزاد (نفر دوم)

چکیده

خواص گرمایی کربن نانوتیوبهای آلاییده شده در حضور ناخالصی بورون و نیتروژن با استفاده از روش تابع گرین و در تقریب تنگ بست بررسی شده است. کربن نانوتیوبها می توانند فلز یا نیمرسانا باشند و اندازه گاف آنها در حضور ناخالصی تغییر می کند.برای همه نانوتیوبها با افزایش دما، اندازه رسانندگی گرمایی افزایش می یابد. رفتار گرمایی به ناخالصی ارتباط مستقیم دارد و مقدار آن در حضور ناخالصی کاهش می یابد. برای نمونه های مورد بررسی، با اعمال میدان الکتریکی و مغناطیسی، با توجه به تغییرات خواص الکتریکی، شدت رسانندگی گرمایی افزایش می یابد.