30 خرداد 1403
سميه بهزاد

سمیه بهزاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی طیف پراکندگی فونونی و جذب اپتیکی تک لایه فسفرن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نظریه تابعی چگالی، پراکندگی فونونی، خواص اپتیکی، فسفرن
پژوهشگران سمیه بهزاد (نفر اول)، سحر امیری (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله خواص الکتریکی و اپتیکی فسفرین با استفاده از نظریه تابعی چگالی بررسی می شوند. فسفرین دارای ساختاری چین خورده است به گونه ای که در نانو صفحه فسفرین اتم های فسفر در دو صفحه موازی هم قرار می گیرند. در طیف پراکندگی فونونی، بسامد فونونی منفی که نشان دهنده ی ناپایداری این دستگاه باشد مشاهده نشد. برای نور قطبیده شده در راستای x، جذب اپتیکی حول گاف انرژی وجود ندارد و یک قله جذب در 4.39 eV مشاهده می شود. برای نور قطبیده شده در راستای y، جذب نور تمام ناحیه نور مرئی را پوشش می دهد. برای نور قطبیده شده در راستای z، جذب اپتیکی در ناحیه فرابفش انجام می شود و یک قله جذب در 6.29 eV وجود دارد