30 خرداد 1403
سميه بهزاد

سمیه بهزاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص اپتیکی و هدایت گرمایی نانوتیوب های کربن آلاییده با نیتروژن در حضور میدان الکتریکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوتیوب، تقریب تنگ بست، خواص اپتیکی، هدایت گرمایی، ناخالصی نیتروژن
پژوهشگران سمیه بهزاد (نفر اول)، رعد چگل (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله، خواص اپتیکی و ظرفیت گرمایی نانوتیوب های کربنی آلاییده با اتم نیتروژن در حضور میدان الکتریکی خارجی، با استفاده از روش تابع گرین در تقریب تنگ بست بررسی شده است. افزودن ناخالصی و اعمال میدان های خارجی باعث ایجاد تغییرات در چگالی حالت ها، خواص اپتیکی، رسانندگی الکتریکی و هدایت گرمایی نانوتیوب های کربنی می شود. گاف انرژی با افزایش اندازه میدان الکتریکی کاهش یافته و به صفر می رسد و این اثرات در نانوتیوب های با شعاع بزرگ تر بیشتر است. تعداد و انرژی قله ها در طیف چگالی حالت ها و طیف اپتیکی به مقدار میدان الکتریکی و درصد ناخالصی بستگی دارد. در این دسته از نانوتیوب ها، رسانندگی الکتریکی و هدایت گرمایی با دما افزایش یافته و پس از رسیدن به مقدار بشینه مجدداً کاهش می یابد. در حضور میدان، رفتار نانوتیوب های خالص و آلاییده متفاوت است. در محدوده دمایی بزرگ، با افزایش درصد ناخالصی و افزایش شدت میدان، مقدار پارامترهای محاسبه شده برای نانوتیوب های خالص و آلاییده کاهش می یابد