28 خرداد 1403
سميه بهزاد

سمیه بهزاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ظرفیت گرمایی کربن نانوتیوبهای آلاییده شده در حضور میدان الکتریکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ظرفیت گرمایی، نانوتیوب
پژوهشگران سمیه بهزاد (نفر اول)، رعد چگل (نفر دوم)

چکیده

ظرفیت گرمایی کربن نانوتیوبهای آلاییده شده در حضور میدان الکتریکی با استفاده از روش تابع گرین و در تقریب تنگ بست بررسی شده است.نانوتیوبهای مورد مطالعه دارای گاف انرژی هستند اما اندازه گاف انرژی در حضور ناخالصی تغییر یافته و نانوتیوبهای با شعاع بزرگتر حساسیت بیشتری نسبت به نانوتیوبهای با شعاع کمتر دارند. ظرفیت گرمایی با دما افزایش پیدا می کند و این افزایش به حضور میدان ارتباطی ندارد. اندازه ظرفیت گرمایی در حضور میدان الکتریکی بزرگتر می شود.نتایج به دست آمده نشان می دهند که اندازه ظرفیت گرمایی به ناخالصی بستگی دارد. با افزایش درصد ناخالصی و شدت میدان، مقدار این پارامترها در دماهای پایین افزایش می یابد.