30 خرداد 1403
سميه بهزاد

سمیه بهزاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ظرفیت گرمایی و پذیرفتاری بورون نیترید نانوتیوب آلایید با کربن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوتیوب، ظرفیت گرمایی، پذیرفتاری مغناطیسی، ناخالصی
پژوهشگران رعد چگل (نفر اول)، سمیه بهزاد (نفر دوم)

چکیده

با استفاده از مدل تنگ بست با رویکردتابع گرین،اثرات میدانالکتریکی عرضی و ناخالصی کربن بر ظرفیت گرمایی و پذیرفتاری مغناطیسی نانوتیوبهای بورون نیترید، بررسی شده است. همه ساختارها دارای یک اتم ناخالصی به جای اتمهای بورون و نیتروژن هستند. نتایج نشان می دهندکه در غیاب میدان،خواص گرمایی و مغناطیسی ساختارها، دارای مقدار ناچیزی، نزدیک به صفر هستند. با اعمال میدان الکتریکی، این خواص در حضور دما افزایش می یابند و این رفتار به دلیل کاهش گاف انرژی و افزایش انرژی حرارتی حاملهای بار رخ می دهد. نتایج نشان می دهند که خواص گرمایی و مغناطیسی ساختارهای مورد بررسی، به شدت به اندازه میدان و نوع و محل اتم ناخالصی وابسته می باشند.