30 خرداد 1403
سميه بهزاد

سمیه بهزاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه خواص الکتریکی و اپتیکی SiSe تک لایه با دو فاز ساختاری آبی و سیاه با استفاده از روش تابعی چگالی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نظریه تابعی چگالی، پراکندگی فونونی، خواص اپتیکی، تک لایه SiSe
پژوهشگران سمیه بهزاد (نفر اول)

چکیده

در این مقاله پایداری دینامیکی و خواص نوری تک لایه های SiSe با دو فاز ساختاری سیاهو آبیبا استفاده از روش تابعی چگالی مورد بررسی قرار میگیرند. در طیف پراکندگی فونونی هر دو تک لایه SiSe سیاه و آبی هیچ فرکانس منفی ظاهر نمی شود، که نشان می دهد ساختارهای تعادلی محاسبه شده از نظر دینامیکی پایدار هستند. لبه جذب تک لایه SiSeآبی در انرژی eV 6.1 است و جذب نوری ناحیه مرئی و فرابنفش را پوشش میدهد. در ساختار تک لایه SiSe سیاه، بیشترین شدت جذب برای قطبش در جهت x، y و z، در eV 94.4، eV 56.5 و eV 84.6قرار دارد.لبه جذب در راستای x در eV 8.0قرار دارد. بنابراین تک لایه SiSeسیاه می تواند نور را در نواحی فروسرخ، مرئی و فرابنفش جذب کند.